Vuosikertomus 2014
Keski-Afrikassa korjattiin kouluja

Keski-Afrikka

Kirkon Ulkomaanavun Keski-Afrikan aluetoimisto sijaitsee Gomassa, Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa. Ulkomaanapu toimii alueella Keski-Afrikan tasavallassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä vuonna 2014 oli

Keski-Afrikan aluetoimiston kartta.

Keski-Afrikan aluetoimiston rahoitus
xxx

”Oli Ulkomaanavulta uskaliasta ryhtyä toimimaan kahdessa paikassa; sekä pakolaisleireillä että kouluissa. Uskomme, että koulutus voi pelastaa lapsen, joka on joutunut näkemään ja kokemaan julmuuksia. Meidän lähestymistapamme tarkoitus on auttaa lapsia leireillä ja valmistella kotoaan pakenemaan joutuneita ihmisiä paluuseen.”

Romain Monsieur, Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun koordinaattori, Keski-Afrikan tasavalta

Koulutusta konfliktien keskellä

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA Vuonna 2014 Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuustilanne oli pääosin hyvä, ja Kirkon Ulkomaanapu pystyi jatkamaan työtään suurimmaksi osaksi häiriöttä alueella. Joillain alueilla rikollisuus, esimerkiksi kidnappaukset, lisääntyivät, ja Masisissa, jossa Ulkomaanavulla oli humanitaarisen avun hanke, tulvi voimakkaasti.

Ulkomaanapu jatkoi työtään naisten oikeuksien vahvistamiseksi tarjoamalla lakiapua ja toimeentulomahdollisuuksia. Myös kansallisen tason vaikuttamistyö oli menestyksekästä.

Masisin maakunnassa Pohjois-Kivun alueella 3 700 maan sisäistä lapsipakolaista pääsi aloittamaan koulun. Ulkomaanapu myös korjasi neljä pysyvää luokkahuonetta ja rakensi yksitoista väliaikaista opetustilaa lapsille ja nuorille.

Heikossa asemassa oleville nuorille suunnatusta ammattikoulutushankkeesta valmistui 270 nuorta vuonna 2014. Lisäksi 80 nuorta sai lainan aloittaakseen oman yrityksensä.

Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu tuki neljänkymmenen kyläyhteisön säästö- ja lainaryhmien perustamista.

Vuonna 2014 Kirkon Ulkomaanapu jatkoi myös työskentelyä kongolaisten yhteiskunnallisten vaikuttajien muodostaman Alternatives-verkoston kanssa, joka työskentelee demokraattisen tulevaisuuden puolesta. Työ on erityisen tärkeää ensi vuonna koittavien presidentinvaalien alla.

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA Kirkon Ulkomaanavulla on merkittävä rooli väkivaltaisuuksien piinaamaan Keski-Afrikan tasavallan koulutussektorilla. Huhti- ja joulukuun välisenä aikana korjasimme ja kunnostimme 25 koulua kolmella eri alueella. Kesästä 2014 lähtien korjaustyötä on tehty yhdessä YK:n lastenjärjestön Unicefin kanssa. Ulkomaanavun remontoimissa kouluissa opiskeli vuoden loppuun mennessä noin 28 000 keskiafrikkalaista lasta ja nuorta.

Kirkon Ulkomaanapu teki KeskiAfrikan tasavallassa myös rauhantyötä. Huhtikuussa 2014 muun muassa järjestimme pääkaupungissa Banguissa uskonnollisille johtajille tarkoitetun rauhankokouksen yhdessä Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Kokoukseen osallistuivat muun muassa Banguin arkkipiispa, Keski-Afrikan islamilaisyhdistyksen puheenjohtaja sekä maan evankelisten kirkkojen yhdistyksen puheenjohtaja.

Keski-Afrikan aluetoimisto yhdistyi Länsi-Afrikan aluetoimistoon vuoden 2015 alusta.