Årsöversikt 2014

Asien

Utlandshjälpens regionkontor i Asien finns i Phnom Pehn i Kambodja. Dessutom verkar vi i Myanmar och Nepal.

I 2014 i Asien hade Utlandshjälpen

Asien

Asienkontorets finansiering
xxx

”I flyktinglägret fick jag för första gången i mitt liv gå i skolan. I början var det jättesvårt att skriva ord. Men läraren uppmuntrade mig och sa att ingen lär sig allt på en dag.”

Hla Tin, 17, Rakhine, Myanmar

xxx

”Vår familj klarade sig med nöd och näppe genom supertyfonen Haiyan. Nu övervakar jag reparationer av skolbyggnader. Jag gillar mitt jobb. Resultatet blir ordentliga lokaler för eleverna.”

Rizel Mayo, 27, Salvacion, Filippinerna

I Asien stödde man kvinnornas utkomstmöjligheter

Att förbättra kvinnornas utkomstmöjligheter och tillgång till bland annat lånetjänster var ett centralt mål i regionkontorets tre landsprogram. Det skedde genom att stöda bygemenskapernas organisationer såsom bybanker, andelslag samt låne- och spargrupper.

I KAMBODJA har Utlandshjälpen fokuserat på projekt för kvinnornas utkomstmöjligheter. Speciellt utsatta befolkningsgrupper och deras lokalsamhällen fick också hjälp med ledarskap, god förvaltning och frågor som rör markrättigheter och mänskliga rättigheter.

Inom utbildningen inledde vi samarbete med utbildningsmyndigheterna för att förbättra katastrofberedskapen samt utveckla yrkesvägledningen och studiehandledningen i högstadiet. Flera frivilliga i nätverket Lärare utan gränser deltog i arbetet.

När det gäller fredsarbete stödde Utlandshjälpen Kambodjas Changemaker-nätverk och arbetade för de ungas möjligheter att delta.

I NEPAL stödde Utlandshjälpen kvinnornas möjligheter att bli ekonomiskt självständiga. Med det avses bland annat möjligheten att skaffa och ha kontroll över ekonomiska resurser samt kvinnors och mäns lika möjlighet att få resurser för produktion och att nå ut på marknaden. Hit hör också främjandet av småföretagande, sysselsättning, utvecklat småbruk samt markrättigheter. För att stöda sysselsättningen och småföretagandet ordnades yrkesutbildning.

För att åtgärda grundorsakerna till konflikterna strävade Utlandshjälpen till att påverka utkomstmöjligheterna med hjälp av utbildning. Vi arbetade också för de mest marginaliserade gruppernas delaktighet och påverkningsmöjligheter.

Eftersom läget i MYANMAR är instabilt fokuserade arbetet på humanitär hjälp och i synnerhet utbildning. Utlandshjälpen har stött människor som är på flykt i sitt hemland. I flyktinglägren har vi förbättrat skolmiljöerna och undervisningens förutsättningar. Vi har också ordnat kurser i läskunnighet. För barn har vi ordnat fritidsaktiviteter och för unga yrkesutbildning.

Tyngdpunkten i det långsiktiga arbetet ligger på att se till att de allra fattigaste har mat och förbättra deras utkomstmöjligheter samt stöda kvinnors företagande. Vi har också stött den lokala förvaltningens förmåga att arbeta för en jämlik och hållbar utveckling.