Vuosikertomus 2014
Aasia: pakolaisleirin kauppias Myanmarissa

Aasia

Kirkon Ulkomaanavun Aasian aluetoimisto sijaitsee Phnom Pehnissä Kambodžassa. Lisäksi toimimme Myanmarissa ja Nepalissa.

Vuonna 2014 Ulkomaanavulla oli Aasiassa

Kartta Aasian toimintamaista

Aasian aluetoimiston rahoitus
xxx

”Pääsin ensimmäistä kertaa elämässäni kouluun pakolaisleirillä. Alussa sanojen kirjoittaminen oli tosi vaikeaa. Mutta opettaja rohkaisi minua ja sanoi, että kukaan ei voi oppia kaikkea yhdessä päivässä.”

Hla Tin, 17, Rakhine, Myanmar

xxx

”Perheemme pelastui täpärästi supertaifuuni Haiyanista. Nyt valvon koulurakennusten korjaamista. Pidän työstäni, sillä tuloksena saadaan kunnollisia tiloja koululaisille.”

Rizel Mayo, 27, Salvacion, Filippiinit

Aasiassa tuettiin naisten toimeentuloa

Naisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen ja pääsy laina- ja muiden palveluiden piiriin oli keskeistä kaikissa kolmessa Aasian aluetoimiston alaisessa maaohjelmassa. Tämä tapahtui tukemalla kyläyhteisöjen organisaatioita kuten kyläpankkeja, osuuskuntia ja laina- sekä säästöryhmiä.

Työn pääpaino KAMBODŽASSA oli naisten toimeentulohankkeissa. Erityisesti heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien paikallisyhteisöjä vahvistettiin myös johtamiseen, hyvään hallintoon ja ihmisoikeuksiin sekä maaoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Koulutuksen osalta aloitettiin yhteistyö koulutusviranomaisten kanssa katastrofivalmiuden parantamiseksi sekä ammatinvalintaohjauksen ja opintojenohjauksen kehittämiseksi yläkoulussa. Useita Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisia osallistui tähän työhön.

Rauhantyöhön liittyen Ulkomaanapu tuki Kambodžan Changemaker-verkostoa ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä.

NEPALISSA Ulkomaanapu tuki naisten mahdollisuutta toimia taloudellisesti itsenäisesti. Tämä tarkoitti naisten mahdollisuutta hankkia ja hallita taloudellisia resursseja, naisten ja miesten yhtäläistä mahdollisuutta saada tuotantoresursseja ja päästä markkinoille, pienyrittäjyyttä ja työllistymistä sekä kehittyneempää pienviljelyä ja maaoikeuksien edistämistä. Työllistymistä ja pienyrittäjyyttä edistettiin ammatillisella koulutuksella.

Konfliktien juurisyihin pyrittiin vaikuttamaan toimeentuloja koulutustoimenpiteillä sekä tukemalla kaikkein syrjityimpien väestöryhmien mahdollisuutta osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia.

MYANMARIN epävakaan tilanteen vuoksi työ keskittyi humanitaariseen apuun ja erityisesti koulutukseen. Ulkomaanapu tuki leireillä asuvia maan sisäisiä pakolaisia parantamalla koulujen olosuhteita ja opetuksen edellytyksiä sekä järjestämällä lukutaitoluokkia. Lapsille järjestettiin virkistystoimintaa ja nuorille ammatillista koulutusta.

Pitkäjänteisessä työssä pääpaino oli köyhimpien perheiden ruokaturvan ja toimeentulomahdollisuuksien parantamisessa sekä naisten taloudellisen toiminnan tukemisessa. Myös paikallishallinnon kykyä edistää tasapuolista ja kestävää kehitystä tuettiin.