Nainen ja tyttö urheilusalin lattialla sirkustarvikkeiden kanssa.

Mellanöstern

Kyrkans Utlandshjälp hade 24 anställda personal och Arab Councelling Center for Education, Sadaka Reut Arab Jewish Youth Partnership och St. Ephrem Patriarchate Development Committee som samarbetspartner inom arbetet i Mellanöstern.

xxx

"Vi samlade ihop de viktigaste saker-na på under en timme, lämnade vårt hem och försökte få skjuts med vilken som helst bil som lämnade staden. Så flydde vi kriget i Syrien för över fyra år sedan till flyktinglägret Azraq i Jordanien. Mina äldsta barn har deltagit i KUH:s kurser i datateknik och engelska på flyktinglägret. Utbildning är otroligt viktigt. Jag hoppas att allt skulle vara möjligt för mina barn.”

Rose Hashan, 45, Syrisk flykting, Jordanien

Kyrkans Utlandshjälps arbete i Mellanöstern fokuserade på utbildningen av syriska flyktingar och att stöda utkomstmöjligheter i Jordanien och Syrien.

I JORDANIEN påverkade det stora antalet syriska flyktingar samhället på flera sätt. Det fanns inga tecken på att flyktingarna skulle kunna återvända hem och på grund av det utdragna kriget i Syrien är det allt svårare att få internationell finansiering för den humanitär hjälpen.

KUH:s arbete i Jordanien fokuserade framförallt på att stärka flyktingarnas och de lokala jordaniernas verksamhetsförmåga samt att minska hjälpberoendet. I Jordanien verkade KUH på flyktinglägren i Za’atari och Azraq samt i huvudstaden Amman.

Vi motarbetade ungdomsarbetslöshet genom att erbjuda utbildning och hjälpa unga att hitta jobb via företagssamarbeten och genom att stöda grundandet av småföretag. Vi förstärkte det lokala kunnandet och ungas sysselsättning genom att utbilda 32 representanter från yrkesskolor och privata sektorn inom studiehandledning och arbetsinlärning.

Ledare som KUH utbildat stödde 501 människor att ta sig in på arbetsmarknaden eller skaffa nya jobb.

Unga blev erbjudna undervisning i bland annat engelska, IT-kunskaper, mobilreparation och handarbetsworkshops. De unga har också fått psykosocialt stöd via idrott och annan fritidsverksamhet, såsom cirkus och fotboll.

I SYRIEN fokuserade KUH på att restaurera skolor i mellersta Syrien. Fungerande och säkra skolor är en av de viktigaste faktorerna när evakuerade familjer funderar på att återvända till hemtrakten. Vi stödde restaureringen av 11 skolor och bidrog med skolmaterial. Tack vare utbildningstillfällen som vi ordnade kunde 10 000 människor delta i antingen informell eller formell utbildning. 2019 fokuserade arbetet i stor utsträckning på att återuppbyggainfrastrukturen. I fortsättningen vill KUH stöda utbildningssektorn mer heltäckande.

Under verksamhetsåret fick 393 lärare kompletterande utbildning som förstärkte deras kunnande i att stöda elever som lidit av konflikterna. 39 procent av deltagarna var kvinnor. Behoven inom utbildningssektorn är enorma.

50 000 lärare har lämnat sektorn på grund av kriget.

På de PALESTINSKA OMRÅDENA och i ISRAEL utvidgades KUH:s arbete inom utbildningssektorn. Vi erbjöd hundratals studerande med palestinsk och israelisk bakgrund företagarutbildning och workshops som aktiverade samhälleligt tänkande. För yngreskolbarn erbjöd vi eftermiddagsverksamhet.

De första frivilliga från nätverket Lärare utan gränser på de palestinska områdena utbildade lärare i samarbete med undervisningsmyndigheter. Utbildningen innehöll elevcentrerade undervisningsmetoder och inkluderande undervisning. I östra Jerusalem stöddes barn och unga vars skolgång var i fara att avbrytas.

I Israel deltog 162 unga i workshops där de fick verktyg för att behandla känsliga socialpolitiska ärenden och uppmuntrades till medborgaraktivism.

På Västbanken stödde vi landsbygdskvinnornas andelslag. Tack vare kvinnornasförstärkta marknadsföringskunskaper och bättre chanser att komma in på marknaden föddes 27 nya jobb på landsbygden i Qalqilya. Byarnas spar- och lånegrupper beviljade små-lån för sammanlagt 90 000 euro till landsbygdens småföretagare.

FINANSIERING