Nainen ja tyttö urheilusalin lattialla sirkustarvikkeiden kanssa.

Lähi-itä

Lähi-idän työssä KUA:n henkilöstön määrä oli 24 ja yhteistyökumppaneita yhdeksän.

xxx

” Keräsimme tärkeimmät tavarat alle tunnissa, lähdimme kodistamme ja yritimme päästä minkä tahansa kaupungista lähtevän auton kyytiin. Niin pakenimme Syyrian sotaa yli neljä vuotta sitten Azraqin pakolaisleirille Jordaniaan. Vanhemmat lapseni ovat osallistuneet KUA:n järjestämille tietokone- ja englanninkursseille leirillä. Koulutus on todella tärkeää. Toivon, että lapsilleni olisi kaikki mahdollista.”

Rose Hashan, 45, Syyrian pakolainen,
Jordania

Kirkon Ulkomaanavun työn Lähi-idässä painottui Syyrian pakolaisten koulutuksen ja toimeentulomahdollisuuksien tukemiseen Jordaniassa ja Syyriassa.

JORDANIASSA syyrialaispakolaisten suuri määrä vaikutti edelleen yhteiskuntaan monin tavoin, eikä pakolaisten kotiin paluusta suurin joukoin ollut merkkejä. Syyrian sodan pitkittymisen myötä kansainvälistä rahoitusta humanitaariseen apuun oli entistä hankalampaa saada.

KUA:n työ Jordaniassa keskittyi pakolaisten ja jordanialaisten paikallisyhteisöjen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä apuriippuvuuden vähentämiseen. KUA toimi Jordaniassa Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä sekä pääkaupungissa Ammanissa.

Torjuimme nuorten työttömyyttä tarjoamalla koulutusta ja auttamalla työpaikkojen löytämisessä, tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa sekä tukemalla pienyritysten perustamista.

Vahvistimme paikallista osaamista ja nuorten työllistymistä kouluttamalla 32 ammattikoulujen ja yksityissektorin edustajaa opinto-ohjauksessa ja työssä oppimisessa. 501 ihmistä sai tukea työmarkkinoille tai uusin työtehtäviin siirtymisessä KUA:n kouluttamilta ohjaajilta.

Nuorille tarjottiin muun muassa englannin kielen opetusta, ITC-taitoja, kännyköiden korjauskursseja ja käsityöpajoja. Nuoret ovat lisäksi saaneet psykososiaalista tukea liikunnan ja muun vapaa-ajan toiminnan, kuten sirkuksen ja jalkapallon kautta.

SYYRIASSA KUA:n työ keskittyi koulujen kunnostukseen Keski-Syyriassa. Toimivat koulut ovat yksi tärkeimmistä asioista, kun evakkoperheet harkitsevat paluuta kotiseudulleen. Tuimme 11 koulun kunnostusta, toimitimme koulutarvikkeita ja järjestimme koulutustapahtumia, joiden ansiosta 10 000 oppijaa pääsi joko epämuodollisen tai virallisen koulutuksen piiriin. Vuonna 2018 työ keskittyi infrastruktuurin kunnostukseen. Jatkossa KUA tukee koulutussektoria kokonaisvaltaisemmin.

Toimintavuonna 393 opettajaa sai täydennyskoulutusta, joka vahvisti heidän osaamistaan konfliktista kärsineiden oppijoiden tukemisessa. Koulutukseen osallistujista 39 prosenttia oli naisia.

Tarpeet koulutussektorilla ovat valtavat, sodan vuoksi noin 50 000 opettajaa on lähtenyt koulutussektorilta.

PALESTIINALAISALUEILLA JA ISRAELISSA tarjosimme sadoille palestiinalais- ja israelilaistaustaisille opiskelijoille yrittäjyyskoulutusta ja yhteiskunnallista ajattelua aktiovivia työpajoja. Pienimmille koululaisille tarjosimme iltapäivätoimintaa.

Ensimmäiset Opettajat ilman rajoja  verkoston vapaaehtoiset Palestiinalaisalueilla kouluttivat opettajia yhteistyössä opetusviranomaisten kanssa. Koulutuksen sisältönä olivat oppijakeskeiset opetusmenetelmät ja inklusiivinen opetus. Itä-Jerusalemissa tuettiin lapsia ja nuoria, joiden koulunkäynti oli vaarassa keskeytyä.

Israelissa 162 nuorta osallistui työpajoihin, joissa annettiin työkaluja herkkien sosiaalipoliittisten asioiden käsittelyyn ja rohkaistiin kansalaisaktivismiin.

Länsirannalla tuimme maaseudun naisten osuuskuntia. Naisten vahvistuneet markkinointitaidot ja parempi pääsy markkinoille edistivät 27 uuden työpaikan syntymistä Qalgilian maaseudulla. Kylien säästö- ja lainaryhmät myönsivät yhteensä 90 000 euron arvosta pienlainoja maaseudun pienyrittäjille.

LÄHI-IDÄN OHJELMIEN RAHOITUS