Årsöversikt 2014

Samhällsansvar

Kyrkans Utlandshjälp axlar sitt samhällsansvar genom att handla på ett etiskt och ekologiskt sätt.
Vi är
• ett WWF Green Office – kontor som minskar miljöbelastningen
• en Rättvis Handel – arbetsplats och en av grundarna i föreningen för främjandet av Rättvis Händel.
• en av grundarna i Finnwatch, en organisation som granskar och övervakar finländska företags agerande i utvecklingsländerna.

 

Green Office logo             Kirkon Ulkomaanapu on Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kaupan perustajajäsen.          Finnwatchin logo.