Årsöversikt 2014

Östra och Södra Afrika

Regionkontoret för södra Afrika och Östafrika är det största av Utlandshjälpens regionkontor. Till kontorets verkningsområde hör sammanlagt åtta länder av vilka Uganda, Kenya, Sydsudan och Somalien har egna landskontor. De tematiska tyngdpunkterna ligger vid fredsarbete och förbättrad utkomst. I Zimbabwe och Angola avslutades arbetet år 2014. Planeringen av ett nytt samarbetsprojekt kring utbildning inleddes i Eritrea. Projektet har kommit igång i början av år 2015.

I södra Afrika och Östafrika har Utlandshjälpen

Östra och södra Afrika

Östra och södra Afrika-kontorets finansiering
  • Därtill lokalt av USAID 176 212 €.
xxx

”Mitt liv har blivit mycket bättre. Tidigare fick jag en matkorg varje månad. Nu får jag egen inkomst genom att sälja kokosnötter. Jag är stolt över att jag kunnat bygga ut mitt hus och skaffa elektricitet.”

Delfina Nhambirre, Maputo, Moçambique

xxx

”Jag blev krigare i hopp om att ens få mat. Men även om vi plundrade fortsatte bristen. Till slut var det en biskops ord som fick mig att tänka om. Nu gör jag fredsarbete i mitt eget samhälle och drömmer om att grunda ett fredscenter.”

David Ngoriaita, Songok, norra Kenya

I östra Afrika skapades försoning

SOMALIEN Utlandshjälpen förverkligade fyra projekt i Somaliland, Puntland och de södra delarna av mellersta Somalien. Tre av projekten gällde fredsarbete och utvecklandet av statliga strukturer. Ett projekt handlade om humanitär hjälp för att de som flytt sina hemtrakter ska kunna återvända. I fredsarbetet löste man pågående konflikter och jobbade förebyggande genom att stärka konfliktlösningsmekanismerna.

I KENYA låg tyngdpunkten på försoningsarbetet i en konflikt mellan stammar i norra Kenya.

Utlandshjälpen grundade ett kontor i UGANDA i början av år 2014. Projekten där fokuserade speciellt på att utveckla kvinnornas utkomstmöjligheter både på landsbygden och i huvudstaden Kampala. De kongolesiska och sydsudanesiska flyktingarnas möjligheter till utbildning förbättrades i två av de områden där de bor. I östra Uganda förbättrades lokalsamhällenas beredskap inför översvämningar.

I ANGOLA genomförde Utlandshjälpen ett minröjningsprojekt och ett Kvinnobanksprojekt för att stärka kvinnornas utkomstmöjligheter.

I MOÇAMBIQUE har vi under år 2014 gett vårt stöd till de allra mest utsatta människorna och grupperna. Det har i synnerhet gällt kvinnor, barn och unga. Projekten har innehållit yrkesutbildning, HIV-upplysning och stöd till hemodlingar.

Konfliktlösning i Kenya

Konfliktien ratkaisua Pohjois-Keniassa. Kuva: Bafrin Eskandari.

Bristen på vatten, mat, utkomstmöjligheter och basservice såsom vård och skola är betydande orsaker till konflikter i norra Kenya. Boskapsskötsel har traditionellt varit den viktigaste inkomstkällan för områdets nomadstammar.

Torka och sinande resurser har tvingat stammarna att söka sig till bördigare trakter och övergå till jordbruk. Det har skapat konflikter om markägande och gränsdragningar.

Kyrkans Utlandshjälp har tillsammans med lokalsamfunden, klanerna och myndigheterna jobbat för att lösa konflikterna. Utlandshjälpen har spelat en viktig roll i att föra samman de lokala ledarna till förhandlingar. Man har också främjat lokalsamfundens och myndigheternas förmåga att lösa och förebygga konflikter.