Joukko iloisia nuoria metsässä.

Changemaker

Changemaker ordnade utbildningar om påverkansarbete.

2018 krävde Changemaker-nätverket via kampanjen Nälkä kasvaa syödessä att Finland skulle beakta matsäkerheten i världen. Kampanjen var en storsuccé bland annat under festivalen Världen i byn och Väckelsefesten där ungdomarna samlade över 1 000 underskrifter till sitt matupprop.

Changemaker är ett påverkansnätverk för unga och unga vuxna där de lär sig påverkansarbete för global rättvisa. Changemaker består av ivriga unga som stärks och lär sig om olika sätt att påverka den omringande världen när de kommer med i nätverkets verksamhet.

Under våren ordnade nätverket utbildningar i påverkansarbete i Jyväskylä, Tammerfors och Helsingfors. Under hösten fokuserade utbild-ningen på en kurs som förverkligades både på nätet och i Helsingfors. Via utbildningarna lockade verksamheten nya medlemmar som kom med och planerade och förverkligade kampanjen för 2019.

Både under våren och hösten ordnades två utbildningar som stödde redaktionens arbete med tidningen Globalisti. Under utbildningarna fördjupade sig ungdomarna i journalistik som kommunikationsmedel. Utbildningarna lockade framförallt unga som inte annars var med i nätverkets verksamhet.

Changemakers verksamhet presenterades för unga under församlings- och skolbesök som frivilliga gjorde i flera städer.

Som ny verksamhetsform började man under hösten ordna Changemaker-kvällar med låg tröskel. Under kvällarna behandlades olika teman inom påverkansarbete, men fokus låg på att föra fram möjligheten att träffa andra ungdomar som är intresserade av utvecklingsfrågor. I november skickade Changemaker två frivilliga till FN:s internationella klimatkonferens (COP 24) i Katowice i Polen. Där fick de många nya idéer och medel att arbeta för klimatpåverkan i Finland.

2018 grundades tre nya lokalgrupper i Åbo, Tammerfors och Seinäjoki. 132 nya medlem-mar anslöt sig, varav 19 procent kom aktivt med i verksamheten.