Joukko iloisia nuoria metsässä.

Changemaker

Changemaker järjesti vaikuttamistoiminnan koulutuksia.

Vuonna 2018 Changemaker-verkosto vaati Suomea ottamaan kehitysyhteistyössään painokkaammin huomioon ruokaturvan Nälkä kasvaa syömättä -kampanjassaan. Kampanja oli suurmenestys muun muassa Maailma kylässä -festivaaleilla ja Herättäjäjuhlilla, missä nuoret keräsivät yli 1000 allekirjoitusta ruokaturvavetoomukseensa.

Changemaker on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, jossa nuoret oppivat vaikuttamaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Samalla nuoret voimaantuvat ja oppivat keinoja vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Verkosto järjesti vaikuttamistoiminnan koulutuksia kevään aikana Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä. Syksyllä vaikuttamistoiminnan koulutus keskitettiin kurssiin, joka toteutettiin osittain verkossa ja osittain Helsingissä.

Koulutukset toivat verkoston toimintaan uusia jäseniä, jotka innostuivat mukaan vuoden 2019 kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

Sekä keväällä että syksyllä järjestettiin kaksi Globalisti-lehden toimituskunnan työtä tukevaa lehtityökoulutusta, joissa pureuduttiin journalismiin viestinnän välineenä. Nämä koulutukset houkuttelivat erityisesti nuoria, jotka eivät muuten olleet mukana verkoston toiminnassa.

Changemakerin toiminnasta kerrottiin nuorille myös seurakunta- ja kouluvierailuilla, joita vapaaehtoiset tekivät useissa eri kaupungeissa.

Uutena toimintamuotona ryhdyttiin syksyllä järjestämään Helsingissä matalan kynnyksen Changemaker-iltoja. Illoissa käsiteltiin vaikuttamistyön teemoja, mutta niiden mainostamisessa keskityttiin tuomaan esiin erityisesti mahdollisuutta tavata muita kehityskysymyksistä kiinnostuneita nuoria.

Marraskuussa Changemaker lähetti kaksi vapaaehtoista YK:n kansainväliseen ilmastokonferenssiin (COP 24) Puolan Katowiceen, missä he saivat paljon uusia ideoita ja keinoja edistää ilmastovaikuttamista Suomessa.

Vuoden 2018 aikana perustettiin kolme uutta paikallisryhmää Turkuun, Tampereelle ja Seinäjoelle. Uusia jäseniä liittyi 132, joista 19 prosenttia lähti aktiivisesti mukaan toimintaan.