Kaksi työntekijää hyllyttää WeFood-kaupassa.

WeFood

WeFood har ”räddad” redan 30 ton mat

Kyrkans Utlandshjälp öppnade Finlands första matsvinnsbutik 20.9.2018 i köpcentret Redi i Fiskehamnen i Helsingfors. WeFood har minskat på matsvinnet i Finland med över 30 000 kilo genom att sälja svinnmat som donerats av tillverkare, importörer, partihandlar, affärer och producenter. Utöver det har det sålts över 5000 liter drycker i affären. Utan WeFood skulle så här mycket ätbar mat slängts i soporna.

Affären har väckt mycket intresse. WeFoods öppning lockade cirka 15 representanter från media och under hösten 2018 nämndes WeFood över 30 gånger i olika publikationer.

WeFood är ett frivilligkoncept. Det är frivilliga som tar hand om kundservice, lägger upp varor i hyllorna och tar hand om affärens verksamhet och trivsel. Logistikfrivilliga hämtar svinnet som doneras till affären. Ungefär 130 frivilliga är med i WeFood-projektet.

De sålda produkterna är svinn som annars skulle bli avfall. Under 2018 donerade cirka 15 samarbetspartner svinn. Bland dem som donerar finns livsmedelsimportörer, partihandlar, producenter och affärer. WeFood samarbetar också med Nissan. Svinntransporten sker med den eldrivna Nissan e-NV200-skåpbilen.

WeFood har också samarbetat med Liike-talousopisto Perho. Studerande har bekantat sig med affärens verksamhet via praktikturer. En studerande har också gjort sin arbetspraktik på WeFood. Under hösten besökte ett tiotal skolelevsgrupper från Helsingfors grundskolor affären.