Opettaja on ohjannut pieniä koululaisia nostamaan kätensä ilmaan.

Östafrika

Kyrkans Utlandshjälp hade 226 anställda personal och South Sudan Council of Churches, EU, ECHO och UNICEF som samarbetspartner inom arbetet i Östafrika.
xxx

"Jag växte upp i slummen i Katwe i Kampala och kunde inte gå i skolan som barn. Vi hade aldrig möjligheter till ett ordentligt liv. Jag flydde hemifrån när jag var 18 år. Tillsammans med mina vänner stal jag telefoner och handväskor av oskyldiga och deltog i droghandeln. När mina vänner hamnade i fängelset insåg jag att vi är på fel väg. Lyckligtvis blev jag antagen till utbildningscentret i Katwe för att lära mig fotografering. ”

Muhamud Lwanga, 22,
Uganda

I UGANDA fokuserade största delen av KUH:s arbete på utbildning. 39 970 elever gick i de grundskolor som KUH stöder. I andra stadiets utbildning deltog 4 393 studerande.

KUH är huvudsamarbetspartner för FN:s flyktingorgan UNHCR:s gällande utbildningen i Bidibidi, ett av världens största flyktingområden. Utöver redan nämnda elever deltog 1 883 unga i ett inlärningsprogram där de kunde ta igen förlorade skolår.

Efter en lovande start fortsatte EU:s finansiering av inlärningsprogrammet med två år. Projektet kommer att utvidgas till sydvästra Uganda till flyktingbosättningen Kyaka.

Tack vare tillägsfinansiering utexaminerades rekordmånga unga från yrkesskolan i Rwamwanja, sammanlagt 799. Av de 238 ungdomar som utexaminerades i juli tjänade 78 procent i slutet av året sin utkomst tack vare de inlärda kunskaperna. Det är ett be-tydande resultat i Uganda som kämpar med enorm ungdomsarbetslöshet.

En lagändring i Finland som trädde i kraft i fjol möjliggjorde exporten av finländska examina utanför EU-länder. KUH:s pilotprojekt erbjöd för första gången möjligheten att studera en finländsk examen i Uganda. Sammanlagt 20 elever deltog i projektet och utexaminerades i juni.

I SYDSUDAN förbättrades matsituationen inte märkbart efter hungersnöden 2017.

På grund av konflikten som eskalerade 2016 har matpriserna ställvis tiodubblats och är utom räckhåll för de mest utsatta familjerna. KUH delade ut kontantbistånd till 1 945 familjer som de kunde använda för att köpa mat på marknaden.

KUH inledde ett projekt för att återuppliva matproduktionen. Projektet stöder 1 000 jordbrukare och 500 fiskare med utbildning, frön och verktyg. I slutet av året inledde 538 unga en yrkesutbildning för byggare, mekaniker, elektriker, frisörer och anställda inom hotellbranschen.

Fredsfördraget från september 2018 har väckt en försiktig optimism i landet. KUH har stött fredsdialoger framförallt ledda av unga och kvinnor i delstaterna Jonglei och Fangak.

I KENYA möjliggjorde KUH:s utbildningsprojekt att 26 875 elever kunde återvända till skolan i landets fattigaste landskap Turkana, Garissa och Marsabit. I projektet utbildades också 360 grundskolelärare.

Torkan har under de senaste åren drabbat KUH:s verksamhetsområden i Kenya. Vattenbristen försvårar barnens skolgång eftersom barnen ofta måste delta i de långa resorna för att hämta vatten.

KUH förbättrade tillgången till rent vatten för 8 675 invånare via vattensystem som byggdes bland annat intill skolor.

I SOMALIA stödde KUH regeringen och medborgarorganisationer i att skapa en social, religiös och politisk försoningsprocess. Processen är den första av sitt slag sedan inbördeskriget som bröt ut 1991. Den lägger en grund för ett fredligt och rättvist samhälle.

KUH har fått erkännande som en av de största fredsbyggarna i Somalia tack vare arbetet för att förstärka statliga strukturer. Under 2018 utvidgade KUH sin verksamhet till utbildningen i Baidoa. I ett projekt som fick stöd av EU och Finlands utrikesministerium fick 4 312 gå i grundskola.

209 elever utexaminerades från KUH:s utkomst- och företagarprojekt i Somalia.

I ERITREA fokuserade Kyrkans Utlandshjälps arbete på att stöda lärarutbildningen och de dövas skola. Arbetet med att utveckla lärarutbildningen fortsatte i tätt samarbete med landets undervisningsministerium och högskolekommission.

Sammanlagt 1400 studerande deltog i KUH:s lärarutbildning. Utöver det deltog 130 lärarutbildare i yrkesinriktade utbildningstillfällen. Sju av dem deltog i ett akademiskt utbytesprogram med Finland.

I de dövas skola stödde man yrkesutbildning för hörselskadade unga. 35 unga deltog i utbildningen och enligt plan utexamineras de som sömmerskor under 2019. Nästan alla av de tidigare utexaminerade har fått arbete.

KUH stödde också grundutbildningen för hörselskadade barn bland annat genom material- och bokanskaffningar samt digitala läromedel, såsom pekplattor och bärbara datorer. Utöver det här erbjöds tolv personer i personalen yrkesmässig vidareutbildning.

Kyrkans Utlandshjälp är den enda finländska medborgarorganisationen som verkar i Eritrea.

FINANSIERING