Opettaja on ohjannut pieniä koululaisia nostamaan kätensä ilmaan.

Itä-Afrikka

Itä-Afrikan työssä KUA:n henkilöstön määrä oli 226 ja pääyhteistyökumppaneina olivat South Sudan Council of Churches, EU, ECHO, UNHCR ja UNICEF

xxx

"Kasvoin Katwen slummissa Kampalassa, enkä päässyt lapsena kouluun. Meillä ei ikinä ollut mahdollisuuksia kunnon elämään. Karkasin kotoa 18-vuotiaana. Varastimme ystävieni kanssa puhelimia ja käsilaukkuja viattomilta. Osallistuimme huumekauppaan. Kun ystäviäni joutui vankilaan, ymmärsin että olemme väärällä tiellä. Onnekseni minut hyväksyttiin Katwen koulutuskeskukseen oppimaan valokuvausta.”

Muhamud Lwanga, 22,
Uganda

UGANDASSA suurin osa KUA:n työstä keskittyi koulutukseen. KUA:n tukemissa peruskouluissa oli yhteensä 39 970 oppilasta ja toiseen asteen koulutukseen osallistui 4 393 oppilasta.

KUA on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pääyhteistyökumppani koulutuksessa Bidibidissä, yhdellä maailman suurimmista pakolaisalueista. Yllä mainittujen oppilaiden lisäksi 1 883 nuorta osallistui Bidibidissä nopeutetun oppimisen ohjelmaan, jossa he kirivät menetettyjä oppivuosia.

EU jatkoi nopeutetun oppimisen ohjelman rahoitusta kahdella vuodella lupaavan alun perusteella, ja hanke laajenee Kyakan pakolaisasutusalueelle Lounais-Ugandassa.

Rwamwanjan suositusta ammattikoulusta valmistui lisärahoituksen ansiosta vuonna 2018 ennätysmäärä nuoria, yhteensä 799. Heinäkuussa valmistuneista 238 nuoresta 78 prosenttia ansaitsi vuoden loppuun mennessä toimeentulon oppimillaan taidoilla, mikä on merkittävä saavutus valtavan nuorisotyöttömyyden kanssa painiskelevassa Ugandassa.

Suomessa viime vuonna voimaan astunut lakimuutos mahdollisti suomalaisten tutkinnon viennin EU-maiden ulkopuolelle. KUA:n pilottihanke tarjosi näin ensimmäistä kertaa mahdollisuuden opiskella suomalaista tutkintoa Ugandassa yhteensä 20 oppilaalle, jotka valmistuivat kesäkuussa.

ETELÄ-SUDANIN ruokatilanne ei parantunut merkittävästi vuoden 2017 nälänhädän jälkeen.

Vuonna 2016 eskaloituneen konfliktin vuoksi ruuan hinnat ovat paikoin jopa kymmenkertaistuneet kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ulottumattomiin. KUA tuki yhteensä 1 945 perhettä käteisavustuksilla, joilla perheet saivat ruokaa markkinoilta.

Ruokatuotannon elvyttämiseksi KUA aloitti hankkeen, joka tukee 1 000 viljelijää ja 500 kalastajaa koulutuksella, siemenillä ja välineillä. Vuoden lopussa 538 nuorta aloitti ammattikoulutuksen, jossa koulutetaan rakentajia, mekaanikoita, sähkömiehiä, kampaajia ja hotellialan työntekijöitä.

Syyskuussa 2018 solmittu rauhansopimus on herättänyt varovaista optimismia maassa. KUA on tukenut etenkin nuorten ja naisten johtamia rauhandialogeja Jonglein ja Fangakin osavaltioissa.

KENIASSA KUA:n koulutushanke mahdollisti yhteensä 26 875 oppilaan paluun kouluun maan köyhimmissä maakunnissa Turkanassa, Garissassa ja Marsabitissa. Hanke koulutti myös 360 peruskoulun opettajaa.

Kuivuus on viime vuosina koetellut KUA:n toiminta-alueita Keniassa. Pula vedestä vaikeuttaa lasten koulunkäyntiä, koska lapset joutuvat usein osallistumaan pitkiin vedenhakumatkoihin.

KUA paransi puhtaan veden saatavuutta 8 675 asukkaalle muun muassa koulujen yhteyteen rakennetuilla vesijärjestelmillä.

SOMALIASSA KUA tuki hallitusta ja kansalaisjärjestöjä sosiaalisen, uskonnollisen ja poliittisen sovintoprosessin muodostamisessa. Prosessi on ensimmäinen laatuaan vuonna 1991 puhjenneen sisällissodan jälkeen, ja se luo pohjan rauhanomaiselle ja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle.

KUA on jo saanut tunnustusta yhtenä Somalian suurimmista rauhanrakentajista työllään valtion rakenteiden vahvistamiseksi. Vuonna 2018 KUA laajensi toimintaansa koulutukseen Baidoassa. EU:n ja Suomen ulkoministeriön tukemassa hankkeessa 4 312 lasta pääsi peruskouluun.

KUA:n toimeentulo- ja yrittäjyyshankkeesta Somaliassa valmistui 209 oppilasta.

ERITREASSA Kirkon Ulkomaanavun työ keskittyi opettajankoulutuslaitoksen ja Kuurojen koulun tukemiseen. Työ opettajankoulutuksen kehittämiseksi jatkui tiiviissä yhteistyössä maan opetusministeriön ja korkeakoulukomission kanssa. KUA:n tukemaan opettajankoulutusohjelmaan osallistui yhteensä 1400 opiskelijaa. Lisäksi 130 opettajakouluttajaa osallistui ammatillisiin koulutustilaisuuksiin. Seitsemän heistä osallistui Suomeen suuntautuneeseen akateemiseen vaihto-ohjelmaan.

Kuurojen koulussa tuettiin kuulovammaisten nuorten ammattikoulutusta. 35 nuorta osallistui koulutukseen, josta heidän on määrä valmistua ompelijoiksi vuonna 2019. Edellisten vuosien valmistuneista lähes kaikki ovat työllistyneet.

KUA tuki myös kuulovammaisten lasten peruskoulutusta muun muassa materiaali- ja kirjahankinnoilla sekä digitaalisin oppimisvälinein, kuten tableteilla ja kannettavilla tietokoneilla. Lisäksi kahdelletoista Kuurojen koulun henkilökuntaan kuuluvalle tarjottiin ammatillista täydennyskoulutusta.

Kirkon Ulkomaanapu on ainoa Eritreassa toimiva suomalainen kansalaisjärjestö.

ITÄ-AFRIKAN OHJELMIEN RAHOITUS