Lärare Utan Gränser

Nätverket Lärare utan gränser, stöder lärarnas pedagogiska kompetens och verkar för god undervisningskvalitet i världens bräckligaste stater.

Nätverket stöder även de finländska skolorna i deras fostran till globalt ansvar.

Nätverket framställer material och metoder till skolorna.

Även frivilliga har möjlighet att delta i och verka för utvecklingssamarbetet.

Nätverket koordineras av Kyrkans Utlandshjälp.

Lärare utan gränsers webbplats (på finska)