Vuosikertomus 2014
Ebolavalistusta Länsi-Afrikassa.

Länsi-Afrikka

Länsi-Afrikassa  Ulkomaanapu toimi Liberiassa ja Sierra Leonessa. Vuonna 2014 kehitysyhteistyöhankkeet keskeytyivät ebolaepidemian vuoksi, ja voimavarat suunnattiin ebolan vastaiseen työhön. Vuoden 2015 alusta alkaen hankkeet ovat käynnistyneet uudelleen.

Länsi Afrikassa Ulkomaanavulla on

Länsi-Afrikan aluetoimiston kartta

Länsi-Afrikan aluetoimiston rahoitus
xxx

“Kasvatamme erilaisia papuja, chilejä ja kaaleja. Niistä saamme ruokaa pöytään, mutta arvokkaimmat lajikkeet myymme markkinoilla. Esimerkiksi vihreistä pavuista saa hyvän hinnan. Viime aikoina olen opetellut tuottamaan siemeniä ja ottamaan ne talteen. Sitten voin kylvää taas uudet vihannekset”.

Martha Togba, Liberia

Länsi-Afrikassa torjuttiin ebolaa

LIBERIASSA Kirkon Ulkomaanavun työ keskittyy naisten taloudellisen ja sosiaalisen voimaantumisen tukemiseen. Naisten ansaitsemismahdollisuuksia parannetaan koulutuksella ja tukemalla vihannesten viljelyä ja kanankasvatusta. Naiset saavat koulutusta heille kuuluvista oikeuksista.

Lisäksi Ulkomaanapu tarjoaa koulunkäyntimahdollisuuden Norsunluurannikon pakolaisille. Vuonna 2014 yläkoulu- ja lukio-opetusta sai 450 nuorta Bahnin ja PTP:n pakolaisleireillä. Norsunluurannikolta pakenemaan joutuneille nuorille tarjotaan opetusta omalla äidinkielellä, eli ranskaksi, ja kotimaan opetusohjelmaa seuraten. Yli 90 prosenttia viimeisen luokan oppilaista valmistui lukiosta vuoden päättyessä pidetyissä kokeissa. Molempien leirien kouluissa toimi lisäksi päiväkoti, mikä mahdollistaa nuorten äitien koulunkäynnin ilman, että he joutuvat olemaan huolissaan lastensa hyvinvoinnista.

SIERRA LEONESSA Ulkomaanapu tuki neljää ammattikoulutuskeskusta, jotka tarjoavat koulutusta erityisesti nuorille naisille. Yhteisöjä tuetaan uusien viljelymenetelmien käyttöönotossa ja osallistumaan enemmän oman yhteisön kehityksen suunnitteluun. Lisäksi Ulkomaanapu vahvistaa perinteisten ja uskonnollisten johtajien kykyä ennalta ehkäistä ja ratkaista paikallisia konflikteja yhteisöissä.

Elokuussa 2014 lähes kaikki Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhankkeet jouduttiin keskeyttämään ebolaepidemian vuoksi sekä Liberiassa että Sierra Leonessa. Julkiset kokoontumiset kiellettiin, koulut suljettiin ja ihmisten liikkumista alueelta toiselle rajoitettiin.

Liberiassa Ulkomaanapu osallistui taisteluun epidemian leviämisen pysäyttämiseksi jakamalla hygieniatarvikkeita 2 650 kotitalouteen Liberiassa. Kotitalouksille jaettiin kaksi tuhatta ämpäriä, saippuaa ja klooria ja terveysklinikoille muun muassa patjoja.

Paikallisia ja uskonnollisia johtajia, nuoria, naisten ryhmien jäseniä ja yhteisöjen ebolan torjuntaan perustettuja iskujoukkoja, yhteensä noin 300 ihmistä, koulutettiin levittämään tietoa taudista. Yhteensä tavoitettiin 70 000 ihmistä, jotka saivat tietoa tartuntojen ehkäisemisestä ja hyvistä hygieniakäytännöistä.

Yhteisöjen johtajat saivat koulutusta myös psykososiaalisesta tuesta ja esimerkiksi sairastuneiden hoitoon ohjaamisesta ja stigman ehkäisemisestä. Sierra Leonessa Ulkomaanapu koulutti vapaaehtoisia valistustyöhön yhteisöissä, toimitti ruokaa erityksissä oleville kotitalouksille, teki valistustyötä radion kautta ja tuki alueellisia ebolan torjuntaan perustettuja erityisjoukkoja. Bon alueella Ulkomaanapu tuki päälliköiden kokousta, jossa keskusteltiin hallituksen toimista ebolan ehkäisemiseksi.