Eritrea

  • Sukellus opiskelijakeskeisyyteen – pikatreffailua Eritrean opettajankouluttajien kanssa

    Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että opettajat käyttävät yleensä opetuksessaan samoja metodeja, joita heidän omat opettajansa ovat käyttäneet. Mikäli opetusjärjestelmään halutaan muutosta, tulee ensin opettajat altistaa muutosta tukeville oppimiskokemuksille. Eritrean kansallinen opetusohjelma korostaa oppijakeskeistä ja vuorovaikutteista opetustapaa, mutta koska opettajat eivät usein tunne tällaisia metodeja kovinkaan hyvin, he eivät koe pystyvänsä käyttämään niitä. Opettajankoulutuksessa sekä tulevat […]

  • Opettaja oman työnsä tutkijana

    Uusi lukukausi käynnistyi helmikuun alussa työpaikallamme Asmara Community College of Educationissa. Samalla käynnistyi myös toisen vuoden luokanopettajaopiskelijoille tarkoitettu Introduction to Action Research -kurssi, jonka toteuttamisessa olemme olleet mukana. Kurssin tarkoituksena on antaa eväitä oman työn tutkimiseen sekä laajentaa ajattelua opettajan ammatista ja vahvistaa opettajaidentiteettiä. Suomessa on jo pitkään ollut vallalla melko vahva pedagoginen näkemys siitä, […]