Opettaja oman työnsä tutkijana

Uusi lukukausi käynnistyi helmikuun alussa työpaikallamme Asmara Community College of Educationissa. Samalla käynnistyi myös toisen vuoden luokanopettajaopiskelijoille tarkoitettu Introduction to Action Research -kurssi, jonka toteuttamisessa olemme olleet mukana. Kurssin tarkoituksena on antaa eväitä oman työn tutkimiseen sekä laajentaa ajattelua opettajan ammatista ja vahvistaa opettajaidentiteettiä.

Suomessa on jo pitkään ollut vallalla melko vahva pedagoginen näkemys siitä, että opettaja on paras oman työnsä tutkija ja asiantuntija. Tämä ei ole itsestäänselvyys; monessa maassa opetusta kehitetään ministeriö- ja virastojohtoisesti. Opettajien asiantuntijuutta arvostetaan enenevässä määrin myös täällä Eritreassa ja opettajankoulutuslaitoksellamme järjestetään jo kolmatta kertaa opettajaopiskelijoille tarkoitettu kurssi Introduction to Action Research.

Action Research ei ole yksittäinen tutkimusmenetelmä, vaan tapa tehdä tutkimusta, jolloin voi käyttää useita eri menetelmiä. Se on oivallinen lähestymistapa nimenomaan opettajan työssä vastaantulevien ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen. Ydinajatuksena on muotoilla oman ammatillisen arjen ongelmaan liittyvä tutkimuskysymys ja pyrkiä tutkimuksen avulla löytämään ongelmaan ratkaisu, jota voi edelleen parannella kokemuksien perusteella.

Kurssi kestää koko lukukauden eli aina kesäkuun loppuun saakka. Aiheeseen syventymiseen on siis varattu riittävästi aikaa. Tämä on hyvä asia, koska monet opiskelijoista eivät ole aikaisemmin tehneet tutkimusta ja kaikki kurssiin liittyvä on heille uutta ja mielenkiintoista. Kurssilla korostetaan yhteistyön etuja ja kurssilaiset suunnittelevat tutkimusprojekteja pienissä ryhmissä.

Tänä vuonna kurssille osallistuvat toisen vuoden opettajaopiskelijat ja se on kaikille pakollinen. Kursseja on käynnissä yhtä aikaa kolme ja osallistujia siis riittää. Suurin ryhmä on kooltaan lähes viisikymmentä opiskelijaa. Jokaiseen opiskelijaan tutustuminen vaatii aikaa ja resursseja.

Kurssin aikana osallistujat tutustuvat esimerkiksi siihen, mitä erilaisia menetelmiä tutkimuksen tekoon voi käyttää ja miten opettaja voisi parhaiten omassa työssään toteuttaa tutkimusta luonnollisena osana rutiinejaan. Action researchin avulla pyritään ratkaisemaan käytännön työssä vastaantulevia ongelmia. Opettajankouluttajakollegoidemme esiin nostamia potentiaalisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi miksi opiskelijat myöhästelevät tunneilta, kuinka tukea opiskelijoita vaikeaksi koetuissa fysiikan opinnoissa tai miksi jotkut jättävät läksynsä tekemättä.

On hyvä, että myös täällä Eritreassa pohditaan, miten opettaja voi parhaiten kehittyä omassa työssään tutkimalla sitä. Arkipäiväisiä ongelmia voidaan ratkaista Action researchin avulla, eikä tutkimusten tarvitse olla jättikokoisia tai todella pitkäkestoisia. Lyhyillä ja intensiivisilläkin tutkimuksilla voi olla tuntuva vaikutus. Odotamme suurella mielenkiinnolla millaisia tutkimusprojekteja Action research -kurssilaiset suunnittelevat.

Katri Meriläinen ja Jukka Tulivuori

Katja Meriläinen ja Jukka Tulivuori

Katri Meriläinen on englannin ja biologian opettaja. Jukka Tulivuori on opetusneuvos. Katri ja Jukka työskentelevät Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisina Eritreassa. Blogi on julkaistu 24.3.2106 opettajatilmanrajoja.fi-sivuston blogissa.

Opettajat ilman rajoja

Kirjoittaja

Opettajat ilman rajoja