Sukellus opiskelijakeskeisyyteen – pikatreffailua Eritrean opettajankouluttajien kanssa

Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että opettajat käyttävät yleensä opetuksessaan samoja metodeja, joita heidän omat opettajansa ovat käyttäneet. Mikäli opetusjärjestelmään halutaan muutosta, tulee ensin opettajat altistaa muutosta tukeville oppimiskokemuksille. Eritrean kansallinen opetusohjelma korostaa oppijakeskeistä ja vuorovaikutteista opetustapaa, mutta koska opettajat eivät usein tunne tällaisia metodeja kovinkaan hyvin, he eivät koe pystyvänsä käyttämään niitä.

Opettajankoulutuksessa sekä tulevat opettajat että kykyjään päivittävät opettajat pääsevät itse tutustumaan ja perehtymään niihin opetusmetodeihin, joita heidän odotetaan työssään käyttävän. Yleinen ongelma koulutuksessa on erään kenialaisen opettajan sanoin se, että

”usein käytetään termejä osallistuminen ja aktiivinen oppiminen. Meille sanotaan että meidän pitäisi tehdä näin ja miksemme tee näin, mutta nämä ovat metodeja, joista he puhuvat meille, eivät metodeja, joita he itse käyttävät.”

Tällä hetkellä peruskouluopettajien koulutus Eritreassa keskittyy pääosin teoreettisen tiedon hallintaan. Koska pedagogisen metodiikan tutkimuksia on vähän, on erityisen tärkeää, että didaktiikka on osana kaikkea opettajien koulutusta. Jotta opettamiseen saadaan tuotua enemmän oppijakeskeisyyttä, tulee sitä käyttää myös opettajien koulutuksessa.

Toukokuussa 2016 Kirkon Ulkomaanapu järjesti Asmaran opettajankoulutuskeskuksessa Eritreassa opettajankouluttajille kurssin harjoituksista, joiden avulla aktivoidaan oppilaiden osallistumista. Kurssilaiset testasivat ryhmässä pikatreffeistä mallia ottavaa keskusteluharjoitusta, bingoa, työasemien käyttöä ja kriittistä keskustelua videomateriaalin pohjalta. Kurssin ensimmäisen työpajan jälkeen osallistujien tuli muokata yhtä tai useampaa harjoituksista ja testata niitä sitten yhden tai useamman opettamansa luokan kanssa. Toisessa työpajassa osallistujat raportoivat kokeilujensa tuloksia.

Pikatreffeillä jokaiselle osallistujalle annetaan henkilökortti, jonka pohjalta he esittelevät itsensä toisille kolme minuuttia kestävien tapaamisten aikana. Eräs matematiikan opettaja muokkasi tästä harjoituksesta yhteistyöhön perustuvan ongelmanratkaisutehtävän.

Bingossa taas osallistujat lähetetään etsimään ryhmästä ihmisiä, jotka vastaavat bingoruudukolle merkittyjä ominaisuuksia, kute ”Joku, joka osaa leipoa leipää”. Englannin opettajan versiossa harjoituksesta oppilaat opiskelivat yhdessä verbien taivutusta.

Työasemaharjoituksessa käytetään kolmea eri työasemaa, joissa jokaisessa on eri tehtävä. Ryhmät kiertävät työasemia 10 minuutin jaksoissa. Yksi historianopettaja käytti tätä harjoitusta kokeeseen kertauksena.

Useimmat opettajankouluttajat eivät olleet käyttäneet videoita opetuksessaan aiemmin ja innostuivat ajatuksesta käyttää videoita keskustelujen avaajina. Eräs kemianopettaja tuotti opettajankoulutuskeskuksen digitaalisen kirjaston kanssa videojohdannon oppitunnille.

Opettajankouluttajat olivat tyytyväisiä saadessaan käytännön esimerkkejä ja käytännön harjoitusta erilaisten harjoitusten muokkaamisesta eri tarkoituksiin. He olivat myös innoissaan siitä, miten aktiivisesti heidän omat oppilaansa työskentelivät tehtävien parissa.

Tällaisenaan koulutuspaketti on varsin kevyt, mikä on sekä sen vahvuus että heikkous. Kurssin voi järjestää yksi ainoa kouluttaja ja sen kesto on joustava, mutta toisaalta oppilaskeskeisyyden harjoitteluun tarvitaan enemmän aikaa, mikä kävi selvästi ilmi myös Ulkomaanavun kurssin palautteessa. Kurssia varten kehitetty opetusmateriaali on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Ehkä kurssille nyt osallistuneet opettajat järjestävät jonain päivänä saman koulutuksen omien oppilaitostensa muille opettajille.

Teksti: Katri Meriläinen

Katri Meriläinen1_250


Katri Meriläinen
on englannin ja biologian opettaja, joka työskentelee Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisena Eritreassa, opettajankoulutuksen parissa.

Opettajat ilman rajoja

Kirjoittaja

Opettajat ilman rajoja