Vuosikertomus 2014
Latinalainen Amerikka ja Haiti: Lapset ikylvävät hedelmäpuun siemeniä Aspamin koulussa.

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Kirkon Ulkomaanavun Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluetoimisto sijaitsee Petionvillessä, Port-au-Princen kupeessa Haitissa. Lisäksi Ulkomaanapu tukee työtä Keski-Amerikan Guatemalassa ja Hondurasissa.

Vuonna 2014 Ulkomaanavulla oli alueella

Kartta Ulkomaanavun toimintamaista Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian aluetoimiston rahoitus
xxx

”Nyt osaan suunnitella työni niin, että itsellenikin jää jotain. Velaksi en ompele,” kertoo Naisten Pankin kirjanpitokurssille Haitissa osallistunut ompelija Orfelie Saintelus, 56.

xxx

”Omat vanhempani eivät jättäneet minulle mitään. Elin kauan köyhyydessä. Unelmani on, että Joël pystyy käymään koulun loppuun ja saa paremman tulevaisuuden, kertoo Roselor Charlles. Hänen poikansa Joël Baptiste käy Kirkon Ulkomaanavun rakentamaa Abeilles d’Aspamin koulua Haitin Léogânessa.

Turvallisia koulutiloja Haitiin

HAITISSA kunnianhimoinen ja innovatiivinen koulunrakennusohjelma tuki Haitin hallituksen tavoitetta tarjota koulunkäyntimahdollisuus kaikille lapsille. Vuoden aikana valmistui neljä koulua. Yhteensä 900 lasta sai turvalliset koulutilat.

Koulut on rakennettu kestämään trooppisia hirmumyrskyjä ja maanjäristyksiä.Kouluihin tehtiin myös keittiöt, vesipisteet ja asianmukaiset wc-tilat. Ulkomaanavun toiminnassa yhteisön osallistumista ja omistajuutta pidetään erittäin tärkeänä. Työssä yhteisöjen kanssa painotetaan jokaisen oikeutta koulutukseen.

Työskentelemme myös opetuksen laadun kehittämiseksi ja koulutimme yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa koulujen johtajia ja opettajia. Uskomme, että naisten taloudellinen voimaantuminen on ratkaisevaa sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Vuonna 2014 Ulkomaanapu tuki Macayan maaseutualueilla naisten toimeentuloa, kuten maanviljelyä ja eläinten kasvatusta. Naisille järjestettiin yrittäjyyskoulutusta, esimerkiksi kirjanpidosta. Järjestimme koulutusta myös ihmisoikeuksista, johtajuudesta ja perhesuunnittelusta sekä lukutaito-opetusta. Yhteensä Naisten Pankin koulutuksissa oli vuoden 2014 aikana 496 osallistujaa.

Koulujen rakennusohjelmassa käytetty yhteisöllinen lähestymistapa lisää osallistumista ja omistajuutta yhteisöissä ja auttaa vähentämään konflikteja yhteisöjen sisällä ja niiden välillä. Ulkomaanavun työ luo siltoja Haitin opetusministeriön ja riittämätöntä valtion tukea saavien yhteisöjen välille edistäen sitä kautta ihmisoikeuksien toteutumista.

Katastrofiriskien vähentäminen on osa kaikkia ohjelmiamme, tuemme esimerkiksi kouluja katastrofivalmiussuunnitelmien tekemisessä. Tuemme myös yhteisöjä ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin sopeutumisessa.

KESKI-AMERIKASSA Kirkon Ulkomaanapu työskentelee Guatemalassa ja Hondurasissa. Vuonna 2014 keskityimme toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen ja paikallisten voimavarojen vahvistamiseen konfliktien sovittelemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Ulkomaanapu tuki erityisesti alkuperäsikansojen ihmisoikeus- ja demokratiakoulutusta sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia paikalliseen päätöksentekoon.