Vuosikertomus 2014
ACT-allianssin toinen yleiskokous Punta Canassa Dominikaanisessa tasavallassa lokakuussa 2014. Kuva: ACT/PWRDF/Simon Chambers

Kumppanit ja yhteistyöverkostot

Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa kirkon diakonista perustehtävää yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen
ja verkostojen, paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä kotimaisten yhteistyötahojen kanssa.

Ulkomaiset kumppanit ja verkostot

Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin perustajajäsen. ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä ja yksi maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Se käsittää yli 140 toimijaa yli 140 maassa ja käyttää vuosittain 1,5 miljardia euroa kehitysyhteistyöhön, humanitaariseen apuun ja vaikuttamistoimintaan. ACTilla on keskeinen rooli jäsenjärjestöjensä humanitaarisen avun koordinoinnissa.

Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu on ACT Alliance EU:n (vuoteen 2014 saakka APRODEV) jäsen. ACT Alliance EU on eurooppalaisten kirkollisten avustusjärjestöjen verkosto. Se tekee yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa vaikuttamistyötä EU:n instituutioissa ja jäsenmaissa liittyen kehittyviä maita koskevaan päätöksentekoon.

Luterilainen Maailmanliitto (LML) on suurin ohjelmia toteuttava kumppanimme. Tuemme LML:n pitkäkestoisia kehitysohjelmia 11 maassa, minkä lisäksi LML on merkittävä Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun kumppani. Teemme yhteistyössä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa YK-vaikuttamista ihmisoikeuksien ja uskontojen välisen dialogin osalta sekä tuemme sen jäsenkirkkojen katastrofivalmiutta ja hallinnollista kapasiteettia kehittyvissä maissa.

Olemme yksi Kirkkojen Maailmanneuvoston erikoistuneista yhteistyöjärjestöistä. Tuemme yhdessä rauhaa, uskontojen välistä vuoropuhelua ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävää työtä.

Teemme yhteistyötä useiden YK-järjestöjen kanssa erityisesti koulutuksen ja rauhantyön saralla. Näitä ovat mm. lastenrahasto UNICEF, kehitysohjelma UNDP, pakolaisavun päävaltuutetun toimisto UNHCR, poliittisen osaston rauhanvälityksen tukiyksikkö MSU. Olemme YK:n Global Education Clusterin jäsen.

Kirkon Ulkomaanapu toimii kansainvälisen Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälistysverkoston sihteeristönä.

Meillä on yhteistyösopimus Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston ECHOn kanssa. Olemme myös EU-maiden humanitaaristen järjestöjen yhteistyöverkoston VOICEn jäsen.

Kirkon Ulkomaanavulla on lisäksi kasvava määrä paikallisia kahdenvälisiä kumppaneita, jotka toteuttavat Ulkomaanavun tukemia hankkeita joko itsenäisesti tai yhdessä kanssamme. Paikalliset kumppanit ovat kirkkoja, kirkollisia ja muita uskonnollisia järjestöjä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Nämä kumppanit ovat oman toimintaympäristönsä asiantuntijoita, ja niillä on merkittävä rooli pyrkiessämme saavuttamaan kestäviä tuloksia.

HAP Internationalin jäsenenä olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme vastuullisesti ja laadukkaasti, erityisesti suhteessa niihin ihmisiin ja yhteisöihin, joiden kanssa ja hyväksi teemme työtä.

Kotimaiset kumppanit ja verkostot

Toimimme läheisessä yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakuntien ja seurakuntien, sekä Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Olemme Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen.

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö.

Olemme Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen Kepan, suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehyksen, Kehityspoliittisen Toimikunnan (KPT), Kansainvälisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnan (IONK), Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön (KIOS), Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkoston (KATU), FinnWatchin, Suomen Somalia-verkoston sekä Reilun kaupan edistämisyhdistyksen jäsen. Olemme myös kansalaisjärjestöjen edustajista, kansanedustajista sekä eri ministeriöiden virkamiehistä koostuvan Perjantai-ryhmän jäsen. Ryhmä vaikuttaa sosiaali-, terveys- ja inhimillisen kehityksen painoarvon vahvistamiseksi Suomen ja Euroopan kehityspolitiikassa ja sen toteutuksessa. Olemme myös yksi Nenäpäivä-säätiön kumppaneista.