Vuosikertomus 2014
Hallitus 2014

Hallinto

Kirkon Ulkomaanavun säätiön toimintaa johtaa kirkon ulkoasiainneuvoston asettama yksitoistajäseninen hallitus, apunaan kolmijäseninen työjaosto. Hallitus kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. Lisäksi työjaosto piti viisi sähköpostikokousta ja kokoontui yhdessä tarkastusvaliokunnan kanssa kaksi kertaa.

Kirkon Ulkomaanavun hallitus 2014

puheenjohtajana toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen
varapuheenjohtajana piispa Tapio Luoma

jäseninä
kv. asiantuntija Tarja Kantola,
johtaja Sixten Ekstrand,
kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen,
piispa Tapio Luoma,
toimittaja Reetta Meriläinen,
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma,
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen,
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth,
työalasihteeri Helena Tuominen ja
kaupallinen neuvos Kent Wilska.

varajäseninä
asianajaja Tuomas Aho,
pääsihteeri Katri Korolainen sekä
johtaja Ilkka Mattila

sihteerinä toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Hallituksen työjaostoon kuuluivat

puheenjohtajana Anni Vepsäläinen,
henkilökohtainen varajäsen Kimmo Kääriäinen

jäseninä
Helena Tuominen, henkilökohtainen varajäsen Tarja Kantola,
Kent Wilska, henkilökohtainen varajäsen Tuomas Aho
sekä sihteerinä Antti Pentikäinen.

Hallituksen asiantuntijajäsenet olivat

pääsihteeri Heikki Huttunen Suomen ekumeenisesta neuvostosta,
johtaja Risto Jukko kirkon lähetystyön keskuksesta,
johtaja Kalle Kuusimäki diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksesta
ja
projektipäällikkö Riina Nguyen Suomen ortodoksisen kirkon Ortaid-avustusjärjestöstä

Vuoden 2014 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat

puheenjohtajana Ritva Ohmeroluoma,
jäseninä Tuomas Aho ja Katri Korolainen.

Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen edusti Ulkomaanapua yhteistyötahoilla seuraavasti: Kirkon ulkoasiain osaston johtoryhmän jäsen, Kirkon lähetystyön toimikunnan asiantuntijajäsen, Nenäpäivä-säätiön hallituksen puheenjohtaja, Ortodoksisen kirkon ulkomaanavun hallituksen asiantuntijajäsen, Yhteisvastuu-keräystoimikunnan jäsen, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallintoneuvoston jäsen, Helsingin yliopiston hallituksen jäsen, UNDP Civil Society Advisory Committeen puheenjohtaja.