FCA Investmentsin muutoksen vaiheet: 1. välineet 2. toiminta 3. tuotto 4. tulos ja 5. vaikutus.

FCA Investments

Ensimmäiset sijoitukset tehdään vuonna 2019 Ugandaan ja Somaliaan.

KUA on ryhtynyt tekemään sijoitustoimintaa maailman hauraimpiin kuuluvissa valtioissa. Taustalla on vakava yritys luoda uutta.

Maailmanpankin arvion mukaan seuraavan 15 vuoden aikana pitäisi pystyä luomaan yli 600 miljoonaa työpaikkaa, jotta kasvava väestö saisi mahdollisuudet kunnolliseen toimeentuloon.

Kehittyvissä maissa uusien työpaikkojen luominen on avainasemassa taistelussa köyhyyttä ja epätasa-arvoa vastaan. Työ ja toimeentulo ovat myös tie kestävään rauhaan.

Tulevaisuuden haasteet ovat niin suuret, ettei perinteinen kehitysyhteistyö yksin enää riitä. Kehityksen tukemiseen ja vauhdittamiseen tarvitaan jatkossa uudenlaisia keinoja ja työkaluja. Yksi uusista työkaluista on KUA:n sijoitusyhtiö FCA Investments, joka sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Jopa 70 prosenttia uusista työpaikoista syntyy pk-yrityksiin. Hauraimmissa maissa prosentti on vieläkin suurempi. Mutta vaikka pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on paras potentiaali luoda uusia työpaikkoja, niiden on myös hankalinta saada rahoitusta yritystoimintansa käynnistämiselle ja kehittämiselle.

Rahoituksen lisäksi FCA Investments tarjoaa pk-yrityksille tukea myös yritystoiminnan, kuten taloushallinnon kehittämiseen. Yrityksiä voivat auttaa sekä KUA:n omat asiantuntijat että liiketoiminnan ammattilaiset, jotka haluavat vapaaehtoispohjalta lahjoittaa ammattiosaamistaan.

Ensimmäiset suorat sijoitukset tehdään Ugandassa ja Somaliassa. Resurssien kasvettua ja sijoitustoiminta voidaan käynnistää esimerkiksi Keniassa, Jordaniassa, Nepalissa, Myanmarissa ja Kambodžassa.

Sijoituksia tehdään yhteiskunta- ja ympäristövastuullisiin yrityksiin, jotka luovat työpaikkoja, nostavat matalapalkkatyöntekijöiden tulotasoa ja vähentävät köyhyyttä.

KUA on aiemmissa hankkeissaan tukenut etenkin naisyrittäjiä, ja naisten sekä nuorten parempi työllistyminen on myös FCA Investmentsin sijoitustoiminnan keskeisiä tavoitteita.

Mahdollisia sektoreita ovat esim. kestävä maatalous ja ruokatuotanto, terveydenhuolto, vesi- ja viemäröinti, jätehuolto, koulutus, pienteollisuus, logistiikka, uusiutuva energia sekä rahoituspalvelut pienyrittäjille.

FCAI sijoittaa yrityksiin, joilla on vähintään kahden vuoden historia. Kohdeyritysten tulee sitoutua hyvän hallinnon ja läpinäkyvyyden periaatteisiin ja niillä tulee olla uskottava operatiivinen osaaminen. Sijoitusten koko vaihtelee sadantuhannen ja miljoonan euron välillä.

KUA:n vahvuuksia ovat vahva läsnäolo kohdemaissa, paikallinen osaaminen ja konfliktien tuntemus. FCAI on verkostoitunut johtavien kehitysmaissa toimivien rahoittajien kanssa.

Yhteistyö rahastojen ja muiden toimijoiden kanssa nopeuttaa omien suorien sijoitusten käynnistämistä.

Ulkoministeriö myönsi vuonna 2018 FCAI:lle 16 miljoonan euron lainan, jonka FCAI käyttää kokonaisuudessaan sijoitustoimintaan. Sijoitustoimintaan liittyviä prosesseja ja työkaluja on rakennettu vuoden 2018 aikana.

Ugandaan on nimitetty sijoituspäällikkö, joka mahdollistaa myös suorien sijoitusten valmistelun.