KUA:n opettajat ilman rajoja -vapaaehtoinen Eritreassa työskentelemässä paikallisten kolleegojen kanssa.

Opettajat ilman rajoja

Opettajat ilman rajoja (OIR) on verkosto opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille.

Verkosto kehittää globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa sekä tarjoaa mahdollisuuksia opettajille ja opetusalan ammattilaisille hyödyntää ja kehittää osaamistaan kehitysmaissa tukien paikallisten opettajien ja koulutussektorin kapasiteettia.

OIR-verkosto lähetti 21 ammattilaista pitkäkestoiselle ja seitsemän lyhytkestoiselle vapaaehtoisjaksolle tukemaan KUA:n työtä Eritreassa, Kambodžassa, Myanmarissa, Nepalissa, Kreikassa ja Ugandassa. Verkostolla on tärkeä osa KUA:n oikeus koulutukseen -teeman työn toteutuksessa.

Vuonna 2017 verkostossa oli 1 800 jäsentä ja jäsenmäärää onnistuttiin vuoden aikana kasvattamaan. Vuosien 2014-2017 evaluaation tulokset kehottivat jatkamaan työtä ja kehittämään sitä edelleen osana KUA:n strategiaa.

Globaalikasvatuksen teemana oli pakolaisuus ja sen syyt. OIR myös osallistui Koulu maailmaa muuttamaan –globaalikasvatushankkeeseen, joka tarjoaa opettajille tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen.

OIR:n Suomen kieli sanoo tervetuloa -kieliopashanke jatkoi työtään turvapaikanhakijoiden parissa. Hanke lisäsi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden selviytymistä arjen kommunikaatiotilanteissa, motivaatiota sekä psyykkistä hyvinvointia. Toimintaa toteutettiin EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella.

Vuoden 2017 aikana hankkeessa järjestettiin 15 kieliopaskoulutusta, joissa 167 osallistujaa perehdytettiin kuuntelemisen merkitystä alkuvaiheen kielenoppimisessa korostavan Toisto-opetusmenetelmän käyttöön, kehitettiin uutta kielenopetusmateriaalia ja järjestettiin yhteistoimintaa turvapaikanhakijoille. Toiminnassa oli mukana 88 aktiivista vapaaehtoista kieliopasta ja turvapaikanhakijoiden osallistumiskertoja ryhmissä oli yhteensä 3748.