Keskiafrikkalainen koululainen harjoittelee kirjaimia.

Länsi- ja Keski-Afrikka

Länsi- ja Keski-Afrikan alueen työssä KUA:n henkilöstön määrä oli 68 ja kumppaneita oli 16.

xxx

"Koulu on parhaimmillaan yhteiskuntaa yhdistävä tekijä. Tärkeimpiä
asioita, joita koulu voi opettaa, ovat rauhan merkitys ja sosiaalinen
yhteenkuuluvuus."

Jean Lessene
Opetussektorin johtaja, Bayanga
Keski-Afrikan tasavalta

Vuoden 2017 aikana Kirkon Ulkomaanapu teki päätöksen lakkauttaa työnsä Sierra Leonessa ja Liberiassa vuoden loppuun mennessä. Liberiassa KUA:n paikalliset työntekijät perustivat liberialaisen kansalaisjärjestön jatkamaan työtä. KUA jatkaa EU-rahoitteisen, vankien oikeusturvaa parantavan hankkeen tukemista alkuvuoteen 2019 Liberiassa.

LIBERIASSA KUA keskittyi köyhyyden vähentämiseen tarjoamalla maanviljelyskoulutusta ja kehittämällä viljelymenetelmiä sekä tukemalla haavoittuvassa asemassa olevien nuorten naisten pääsyä ammatilliseen koulutukseen.

Maissinviljelyhankkeessa otettiin käyttöön liiketoimintamalli, jossa viljelijät maksoivat saamansa avustuksen takaisin sadonkorjuun jälkeen. Viljelijöiden maksuilla hanketta pystyttiin laajentamaan.

Naisryhmät ja perinteiset johtajat järjestivät 12 kokousta, joissa ratkaistiin avio-ja maariitoja sekä perheväkivaltatapauksia. Naisia rohkaistiin osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminta houkutteli useita uusia naisryhmiä liittymään mukaan.

KUA paransi vankien oikeusturvaa yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa kouluttamalla uskonnollisia ja perinteisiä johtajia ja oikeusjärjestelmän toimijoita ihmisoikeuksista ja tarjoamalla oikeusapua haavoittuvassa asemassa oleville vangeille, erityisesti naisille ja nuorille.

SIERRA LEONESSA KUA tuki nuorten toimeentuloa järjestämällä ammatillisista koulutusta erityisesti aiemmin koulunsa keskeyttämään joutuneille nuorille. Jaoimme myös hätäapua pääkaupunki Sierra Leonen mutavyöryissä elokuussa 2017 kotinsa menettäneille. Kirkon Ulkomaanavun työ Sierra Leonessa päättyi vuoden lopussa.

KESKI-AFRIKAN TASAVALLASSA KUA jatkoi rauhantyötä kouluttamalla yhteisöjä sovittelun taidoista konfliktitilanteissa. Maa on ollut myllerryksessä vuoden 2013 sisällissodasta lähtien. Uskonnollisille johtajille ja imaameille on järjestetty koulutusta, joka on tukenut heidän taitojaan ja rooliaan rauhanvälittäjinä.

Kouluruokailun on huomattu olevan tärkein yksittäinen tekijä, joka edistää oppilaiden koulussa pysymistä. KUA järjesti kouluruokailun yhteistyössä Maailman ruokaohjelman kanssa 8594 oppilaalle. Neljässä koulussa perustettiin kouluviljelmiä, joista saatiin aineksia 1808 oppilaan koululounaiden valmistamiseen.

Maassa on huutava pula opettajista, sillä suuri osa heistä pakeni sisällissodan vainoja naapurimaihin. KUA on kouluttanut paikallisten yhteisöjen vanhempien keskuudesta opettajia, jotta lapset saisivat heille kuuluvaa opetusta.

Vanhempien kiinnostus koulunkäyntiin on tärkeä tekijä lapsen opintiellä. KUA on perustanut Keski-Afrikan tasavallassa vanhempainyhdistyksiä, joissa kehitetään koulutoiminnan ohella perheiden toimeentulomuotoja. Vanhempien sitoutuminen lastensa koulunkäyntiä kohtaan on kasvanut, kun he ovat huomanneet, että koulutoiminnasta hyötyy koko perhe. Vuonna 2017 yhteensä 161 vanhempaa olivat mukana aloittamassa pienyrittäjyyttä osana vanhempainyhdistysten toimintaa.

KUA on ainoa Keski-Afrikan tasavallassa toimiva suomalainen kansalaisjärjestö.

Länsi- ja Keski-Afrikan ohjelmien rahoitus