Neljä naista laboratoriotakit päällä työskentelemässä pöydän ääressä.

Lähi-itä

Lähi-idän alueen työssä KUA:n henkilöstön määrä oli 28 ja kumppaneita oli 7.

xxx

"Olin työtön ennen kuin sain kuulla naisten säästöryhmästä. Aloin
viljellä timjamia 10 vuotta sitten, ja olen onnistunut kasvattamaan
viljelmäni noin puolen hehtaarin suuruiseksi säästämisen avulla.
Ryhmämme muutkin naiset ovat pystyneet säästämään esimerkiksi
lastensa koulutukseen. Minun mielestäni kaikkien naisten pitää
päästä töihin sen sijaan, että he istuisivat kotona."

Andaleeb Eid
Palestiinalaisalueet

Kirkon Ulkomaanavun työn pääpaino Lähi-idässä oli vahvasti syyrialaisten pakolaisten koulutuksen ja toimeentulomahdollisuuksien tukemisessa Jordaniassa ja Syyriassa.

JORDANIASSA pakolaisia tuettiin Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä sekä pääkaupunki Ammanissa. Työssä painottui aikaisempia vuosia enemmän yrittäjyyskoulutus, jota tarjottiin myös haavoittuvassa asemassa oleville jordanialaisille. Näin työssä ehkäistiin konfliktien syntymistä pakolaisten ja paikallisten välille tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Edistimme kestäviä toimeentulomahdollisuuksia auttamalla työpaikkojen löytämisessä, tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa ja tukemalla pienyritysten perustamista.

Nuorille tarjottiin muun muassa englannin kielen opetusta, IT-taitoja ja käsityöpajoja. Nuoret ovat lisäksi saaneet psykososiaalista tukea liikunnasta ja vapaa-ajan toiminnasta, kuten sirkuksesta ja jalkapallosta.

Aktiviteetit ovat auttaneet nuoria tyttöjä ottamaan paikkansa julkisessa tilassa ja haastamaan ahtaita sukupuolistereotypioita, sillä niiden kautta yhteisö on alkanut nähdä tytöt yksilöinä, joilla on myös kodin ja avioliiton ulkopuolisia haaveita ja pyrkimyksiä.

SYYRIASSA KUA tuki lasten ja nuorten kouluun pääsyä yhteistyössä ortodoksikirkon katastrofiavun IOCC:n kanssa. Sodan takia syyrialaiset ovat olleet keskimäärin vuosia poissa koulusta, ja tuimme lasten ja nuorten koulunkäyntiä tukiopetuksella, lukukausimaksuilla ja opettajien koulutuksella.

Lisäksi KUA osallistui yhdeksän koulurakennuksen kunnostukseen. Hankkeissa noin 200 syyrialaiselle tarjottiin työtä muun muassa koulujen ja sairaaloiden kunnostamisessa. Toimitimme ruoka-apua 10 980 ihmiselle Aleppon alueella.

ISRAELISSA ja miehitetyillä PALESTIINALAISALUEILLA tuimme israelilaisnuorten ihmisoikeuskoulutusta ja palestiinalaisten maanviljelyhankkeita.

Tuleville sotilaille järjestettävän Rabbis for Human Rights -järjestön ihmisoikeuskoulutuksen suoritti 550 israelilaisnuorta.

Palestiinassa KUA tuki perheiden toimeentuloa muun muassa viljely- ja yrittäjyyskoulutusten sekä kylien säästö- ja lainaryhmien avulla. Esimerkiksi 378 naista osallistui maatalous- ja liiketoimintakoulutuksiin. Säästö- ja lainaryhmiin osallistuneet naiset tukivat kylien heikommassa asemassa olevia perheitä ruoka- ja vaateavulla sekä hankkivat lämmittimiä kouluihin, jotta oppilaat pystyivät opiskelemaan lämpimissä tiloissa.

Itä-Jerusalemissa KUA tarjosi psykososiaalista tukea lasten ja nuorten elämänhallintaan ja koulunkäyntiin draaman ja musiikin keinoin.

Lähi-idän ohjelmien rahoitus