Vanhempi nainen seisoo ovensuussa, takana nuorempia naisia ja taapero.

Aasia

Aasian alueen työssä KUA:n henkilöstön määrä oli 27 ja kumppaneita oli 19.

xxx

"Sain Naisten Pankin tukemaa lisäkoulutusta ompelijan ammattiini.
Nautin työstäni, kun osaan toteuttaa monenlaisia vaatteita.
Bisnes pyörii nyt niin hyvin, että olen voinut palkata apulaisen.
Olen leski ja 14-vuotiaan tyttären yksinhuoltaja. Hän käy koulua ja
haaveilee lääkärin tai sairaanhoitajan ammatista."

Aye Aye Maw
Hsar Oh Chaung, Myanmar

KAMBODŽASSA opinto-ohjaus levisi yhä useampaan kouluun, kun Kirkon Ulkomaanavun aiemmin kouluttamat opinto-ohjaajat kouluttivat uusia Battambangin provinssissa. Opinto-ohjauksen myötä oppilaiden kyky tehdä opintosuunnitelmia ja valita tulevia ammattejaan on parantunut. Myös oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus ja koulun ja vanhempien välinen yhteistyö ovat parantuneet.

Koulutukseen maa- ja perheoikeudesta ja riitojen sovittelusta osallistui 5 467 ihmistä. Tämän tuloksena sovittelukomiteat pääsivät ratkaisuun 84 prosentissa niiden käsittelyyn tulleista 726 riita-asiasta.

Köyhyyden vähentämiseen tähtäävänä työnä järjestettiin yhteensä 304 tapahtumaa, joissa yhteisöjen jäsenet keskustelivat yhteisönsä kehittämisestä paikallisviranomaisten kanssa.
Toimeentuloa ja yrittäjyyttä tuettiin naisten maatalousosuuskuntien, säästöryhmien, yritysryhmien, riisipankkien, vesikomiteoiden ja tuottajaryhmien kautta. Syrjäisillä alueilla asuvat köyhät tytöt ja naiset saivat yrittäjyys- ja markkinointikoulutusta.

KUA:n nuorisoverkosto Changemaker Cambodian nuoret vapaaehtoiset kampanjoivat koulutuksen tärkeydestä.

MYANMARISSA kaksi rauhantyöpajaa toi yhteen eri etnisistä ryhmistä tulevia nuoria Shanin ja Kachinin osavaltioissa. Kachin-nuoret ja musliminuoret viettivät ensimmäistä kertaa aikaa yhdessä ja positiiviset kohtaamiset muuttivat nuorten mielipiteitä toisesta ryhmästä. Rauhantyöpajoissa opiskeltiin rauhantyön perusteita sekä neuvottelu- ja sovintotaitoja. Tarkoituksena on nuorten roolin vahvistaminen maan rauhanprosessissa, nuorisoverkostojen yhteistyön tukeminen sekä naisten äänten vahvistaminen rauhantyössä.

KUA jatkoi köyhien kyläyhteisöjen sekä naisryhmien tukemista ja laajensi työtä Rakhinen osavaltioon.

Humanitaarinen koulutusprojekti maansisäisten pakolaisten leireillä mahdollisti sen, että 7 700 lasta pystyi jatkamaan koulunkäyntiä. Myös leirien vammaiset lapset pääsivät kouluun.
KUA:n toimesta pääkaupungissa Yangonissa pidettiin työpaja, jossa kansainvälisten koulutus katastrofeissa -standardien käyttöönottoa maassa kehitettiin yhteistyössä Myanmarin opetusministeriön kanssa.

NEPALISSA jatkui vuoden 2015 maanjäristyksissä tuhoutuneiden koulujen jälleenrakennus. Vuonna 2017 rakennettiin yhteensä 320 luokkahuonetta, ja koulunrakennusprojekti saatiin päätökseen. Kaiken kaikkiaan KUA rakensi vuosina 2015-2017 Nepaliin 334 koulua ja 178 väliaikaista luokkatilaa maanjäristyksestä kärsineille alueille. KUA myös antoi opettajille täydennyskoulutusta ja oppilaille psykososiaalista tukea.

KUA tuki entisten maaorjien sekä dalitien (kastittomien) oikeuksien toteutumista järjestämällä keskusteluja ryhmien ja viranomaisten välillä ja tukemalla palvelujen piiriin pääsemistä, henkilöllisyystodistusten saantia ja lasten koulutusta.

KUA jatkoi naisryhmien ja osuuskuntien tukemista. Työn tuloksena viime vuonna perustettiin 557 uutta pienyritystä, joista 287 on naisten johtamaa.
Rankkasateet aiheuttivat tuhoisat tulvat Nepalin alavalla trooppisella alueella syksyllä 2017. KUA aloitti projektin, jossa tulvista kärsineiden koulujen vessoja ja käsienpesupaikkoja korjataan ja kouluille jaetaan koulutarvikkeita

Aasian ohjelmien rahoitus