Changemaker

Changemaker är ett nätverk av unga och unga vuxna. Det verkar inom Kyrkans Utlandshjälp. Nätverket arbetar för global rättvisa. Nätverket erbjuder konkreta möjligheter att främja freden, de mänskliga rättigheterna och naturens välmående. Medlemmarna utbildar sig och driver kampanjer om aktuella teman. Nätverket har lokala grupper runtom i Finland. Kom med – tillsammans kan vi förändra världen!

Changemaker.fi