Hallitus ja talous

Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Teemme työtä 17 maassa Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä.

Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotot vuonna 2016 olivat 35,4 miljoonaa euroa. Ulkomaanavun talous nojaa neljään vahvaan pylvääseen: seurakuntien ja kirkon tuki, yksityiset lahjoitukset, valtion tuki ja kansainvälinen institutionaalinen rahoitus.

Varainhankinnan tuotot 2016

Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotot 2016 -graafi

Käytimme vuonna 2016 avustustyöhön ja muuhun toimintaan yhteensä 34,7 miljoonaa euroa. Avustustoimintaan käytettiin 29,1 miljoonaa euroa. Toimintoihin kotimaassa ja yleishallintokuluihin käytettiin 5,5 miljoonaa euroa. Toiminnot kotimaassa sisältävät varainhankinnan, viestinnän ja koulutuksen. Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, taloustoimiston sekä yleiskulut.

Toimintamenot 2016

Kirkon Ulkomaanavun toimintamenot 2016-graafi

Vuonna 2016 yhdestä eurosta siis käytettiin avustustyöhön yli 84 senttiä, alle 16 senttiä käytettiin tukitoimintoihin, eli vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

Ulkomaanapu haluaa varmistaa käytössään olevien varojen mahdollisimman tuloksekkaan ja vastuullisen käytön. Olemme yhtenä ensimmäisistä kehitysyhteistyöjärjestöistä kehittäneet sisäistä tarkastusta, jota tukee vuodesta 2011 alkaen myös hallituksen tarkastusvaliokunta. Samalla riskienhallinnasta on tullut osa normaalia toiminnan suunnittelua ja arviointia. Ulkomaanavun tilintarkastajana toimii KPMG.

Verkkovuosikertomus 2016
Verkkovuosikertomus 2015
V
erkkovuosikertomus 2014

Taloustiedot pdf-tiedostoina

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2016
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2016

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2015
Tasekirja 2015
Tilintarkastuskertomus 2015

Vuosikertomus 2014
Tasekirja 2014
Tilintarkastuskertomus 2014
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2014 tilasto

Vuosikertomus 2013
Tasekirja 2013
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2013 tilasto

Vuosikertomus 2012
Tuotot ja menot 2012
Tasekirja 2012

Vuosikertomus 2011
Tuotot ja menot 2011
Tasekirja 2011