Hallitus ja talous

Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Teemme työtä 17 maassa Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä.

Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotot vuonna 2015 olivat 47,3 miljoonaa euroa. Ulkomaanavun talous nojaa neljään vahvaan pylvääseen: seurakuntien ja kirkon tuki, yksityiset lahjoitukset, valtion tuki ja kansainvälinen institutionaalinen rahoitus.

Käytimme vuonna 2015 avustustyöhön ja muuhun toimintaan yhteensä 42,6 miljoonaa euroa. Avustustoimintaan käytettiin 36,4 miljoonaa euroa. Toimintoihin kotimaassa ja yleishallintokuluihin käytettiin 6,2 miljoonaa euroa. Toiminnot kotimaassa sisältävät varainhankinnan, viestinnän ja koulutuksen. Yleishallinto sisältää johtajan toimiston, taloustoimiston sekä yleiskulut.

TOIMINTAKULUT 2015_2

 

 

Avustustoiminta painottuu Afrikkaan, missä ohjelmiin käytettiin 39,8  prosenttia kaikista toimintamenoista, 17,0 miljoonaa euroa. Aasian ja Lähi-idän ohjelmiin käytimme 6,5 miljoonaa euroa. Latinalaisen Amerikan osuus oli 5,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 yhdestä eurosta siis käytettiin avustustyöhön 85 senttiä, 15 senttiä käytettiin tukitoimintoihin, eli vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

Valtion tuki oli 33,3 prosenttia. Seurakunnilta saatiin tuesta vajaa viidennes ja yksityisten ihmisten ja yhteisöjen lahjoitusten osuus tuloistamme oli 27 prosenttia.

Varainhankinnan tuotot 2015

Ulkomaanapu haluaa varmistaa käytössään olevien varojen mahdollisimman tuloksekkaan ja vastuullisen käytön. Olemme yhtenä ensimmäisistä kehitysyhteistyöjärjestöistä kehittäneet sisäistä tarkastusta, jota tukee vuodesta 2011 alkaen myös hallituksen tarkastusvaliokunta. Samalla riskienhallinnasta on tullut osa normaalia toiminnan suunnittelua ja arviointia. Ulkomaanavun tilintarkastajana toimii KPMG.

Verkkovuosikertomus 2015

Taloustiedot pdf-tiedostoina

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2015
Tasekirja 2015
Tilintarkastuskertomus 2015

Vuosikertomus 2014
Tasekirja 2014
Tilintarkastuskertomus 2014
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2014 tilasto

Tutustu myös verkkovuosikertomukseemme 2014.

Vuosikertomus 2013
Tasekirja 2013 pdf
Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2013 tilasto

Vuosikertomus 2012
Tuotot ja menot 2012
Tasekirja 2012

Vuosikertomus 2011
Tuotot ja menot 2011
Tasekirja 2011