Ville Wacklin

  • Yrittäjyys vaatii pakolaisnuorelta lähes epäinhimillistä epävarmuuden sietämistä

    Yrittäjyys on tulevaisuuden kannalta yksi keskeisimmistä taidoista meille kaikille, mutta mistä puhutaan kun puhutaan yrittäjyydestä? Ihmiset ymmärtävät yrittäjyyden hyvin eri tavoin. Monille se edustaa edelleen jotain epämiellyttävää, jopa uhkaavaa, omalta mukavuusalueelta poistumista. Todellisuus on se, että tulevaisuudessa joudumme sopeutumaan yhä nopeammin muuttuvaan maailmaan, jossa yrittäjän asenne on välttämätön. Mitä yrittäjän asenne sitten tarkoittaa? Yhden määritelmän […]

  • Yrittäjyys voi olla pakolaiselle pelastus – verkkomateriaalit moninkertaistavat mahdollisuuksia työllistyä

    Yrittäjyyskoulutus lisää pakolaisten mahdollisuuksia työllistyä ammatillisen koulutuksen jälkeen. Kirkon Ulkomaanapu laajentaa yrittäjyyskoulutustaan verkko-opintoihin, ja nyt digitaalisia oppimateriaaleja kokeillaan Jordaniassa. Vaikka onnistumista ei voi toisen puolesta taata, saattaa mahdollisuuden antaminen olla merkittävä askel mielekkäämpää elämää tavoitellessa. Sen opin, kun työskentelin Ugandassa Rwamwanjan pakolaisasutusalueella. Työllistyminen pakolaisolosuhteissa on haastavaa monesta eri syystä. Työtä etsivällä pakolaisella ei ole samoja sosiaalisia verkostoja […]