Shoulder to Shoulder – Uskonnolliset yhteisöt rinnakkain

Shoulder to Shoulder, suomeksi ’rinnakkain’, on maailmalla levinnyt liike, jossa uskonnolliset yhteisöt tekevät yhteistyötä. Yhteisöt osoittavat keskinäistä solidaarisuutta ja auttavat toisiaan.  Ajattelutapa on levinnyt etenkin Yhdysvalloissa.

Syyskuun 11. iskujen jälkeisessä maailmassa tarvittiin luottamuksen rakentamista uskonnollisten yhteisöjen välille. Shoulder to Shoulder -verkosto on puolustanut erityisesti muslimiyhteisöjä ennakkoluuloja ja islamofobiaa vastaan.

Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkosto käynnisti Shoulder to Shoulder -työn Suomessa syksyllä 2016. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää uskonnollisten yhteisöjen yhteistyötä ja keskinäisiä suhteita ruohonjuuritasolla.

Miksi juuri nyt?

Kirkon Ulkomaanapu on osa globaalia perinteisten ja uskonnollisten johtajien rauhanvälitysverkostoa, ja sillä on paljon kokemusta ruohonjuuritason rauhantyöstä maailman konfliktialueilta.

Vaikka Suomi on rauhallinen maa, ovat viime vuodet osoittaneet, että myös täällä voivat ennakkoluulot lisääntyä, äänenpainot koventua ja väestöryhmien suhteet kärjistyä. Yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi tarvitaan luottamuksen rakentamista ja hyviä keskusteluyhteyksiä ihmisten ja yhteisöjen välille.

Shoulder to Shoulder Suomessa

Suomi on pieni maa, jonka vahvuus on aina ollut yhdessä tekeminen ja se, että ihmiset tuntevat toisensa. Osaksi tätä suomalaista perinnettä voimme ottaa myös uudet tulijat.

Tämä voi toteutua esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon työssä. Seurakuntien jäsenet voivat esimerkiksi vierailla paikallisissa uskonnollisissa yhteisöissä, järjestää yhteisiä tapahtumia, kutsua toisia tutustumaan omaan yhteisöön ja tukea toiseen yhteisöön kuuluvia mahdollisuuksien mukaan.

Esimerkkejä Shoulder to Shoulder -työstä:

  • Jouluvieras, seurakuntien järjestämät jouluruokailut muiden uskontojen edustajille
  • Vierailut moskeijoissa ja muissa uskonnollisissa yhteisöissä
  • Yhteistyö koulujen kanssa
  • Uskonnollisten yhteisöjen yhteiset tapahtumat ja verkostoituminen

Mukaan Shoulder to Shoulder -toimintaan?

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan Shoulder to Shoulder –toimintaan tai onko sinulla idea siitä, miten uskonnollisten yhteisöjen yhteistyötä ja toistemme tuntemista voisi edistää?

Osallistu koulutukseen
Seurakunta sillanrakentajana – Toisten uskontojen kohtaaminen ja yhteistyö seurakuntatyössä

Ota yhteyttä:

Projektikoordinaattori
Habiba Ali
Shoulder to Shoulder
Kirkon Ulkomaanapu
+358 40 668 3671
habiba.ali[at]kirkonulkomaanapu.fi