Humanitaarinen apu

Viisivuotias Sajna Tamang esittelee käsinukkea, joka on osa maanjäristyksen jälkeen kouluille toimitettua esiopetusmateriaalipakettia. Kirkon Ulkomaanapu myös rakensi 504 koulua maanjäristyksen jälkeen ja koulutti opettajia.
Viisivuotias Sajna Tamang esittelee käsinukkea, joka on osa maanjäristyksen jälkeen kouluille toimitettua esiopetusmateriaalipakettia. Kirkon Ulkomaanapu myös rakensi satoja kouluja maanjäristyksen jälkeen ja koulutti opettajia. Kuva: Antti Helin.

Luonnonmullistusten ja sotien aiheuttamissa hätätilanteissa humanitaarinen apu turvaa pahiten kärsineille ihmisille riittävän ravinnon, välttämättömät perustarvikkeet ja terveydenhoidon, puhtaan veden sekä majoituksen. Myös peseytyminen, käymälät ja jätehuolto on järjestettävä nopeasti. Lisäksi lapsille pyritään järjestämään mahdollisimman pian paluu kouluun.

Pikkulapset, odottavat äidit, vanhukset ja sairaat tarvitsevat katastrofitilanteessa erityistä huolenpitoa. Vaikeita asioita kokeneet ihmiset ja perheet tarvitsevat usein kriisiapua, erityisesti pakolaisiksi lähteneet. Terveinä säilyneet alueen asukkaat voivat osallistua humanitaarisen avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Humanitaarinen apu lievittää akuuttia hätää, mutta pidemmällä tähtäimellä on viisasta suunnata varoja myös luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien konfliktien ennaltaehkäisyyn ja riskien vähentämiseen. Kirkon Ulkomaanapu ja sen yhteistyökumppanit ovat jo pitkään panostaneet katastrofivalmiuden kehittämiseen eri puolilla maailmaa.

Hätäavusta siirrytään mahdollisuuksien mukaan jälleenrakennukseen ja pitkäjänteiseen yhteisöjen kehittämistyöhön.

Kirkon Ulkomaanavun tavoite on, että suurten katastrofien uhrit saavat nopeasti ja luotettavasti ammattitaitoista apua.

Humanitaarisen avun periaatteet

  1. Avustustyössä etusijalla ovat ihmisten hätä ja oikeus saada apua.
  2. Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta tai mistään muustakaan syystä syrjimättä. Avun ensisijaisuudesta päätettäessä ratkaisevaa on vain avun tarve.
  3. Avustustoimintaa ei saa käyttää poliittisten tai uskonnollisten näkemysten edistämiseen.
  4. Toimintamme on hallituksen ulkopolitiikasta riippumatonta.
  5. Kunnioitamme paikallista kulttuuria ja tapoja.
  6. Käytämme avustustyössä mahdollisimman paljon paikallisia resursseja.
  7. Avunsaajien on voitava osallistua katastrofiavun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  8. Välittömän hätäavun lisäksi ihmisiä on autettava varautumaan mahdollisiin tuleviin katastrofeihin.
  9. Olemme vastuussa sekä avunsaajille että lahjoittajillemme.
  10. Tiedotuksessa tuomme esiin katastrofien uhrit ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla, ei toivottomina avun kohteina.

Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen toiminnan suurimpia rahoittajia ovat ulkoministeriö, Euroopan Union humanitaarisen avun toimisto ECHO ja Ulkomaanavun oma katastrofirahasto. Teemme tiivistä yhteistä kansainvälisen kattojärjestömme ACT-allianssin kanssa.

Lisätietoja työstä antaa humanitaarisen avun yksikön päällikkö.

Auta pakolaisia Euroopassa ja lähtöalueilla!

Tee lahjoitus katastrofiapuun!