Humanitaarisen avun valmiusryhmä

Humanitaarisenavunvalmiusryhmä

Katastrofien ja kriisien yhteydessä tarvitaan avustustyöntekijöitä pelastamaan ihmishenkiä ja torjumaan lisätuhoja.

Nopeimmin perillä ovat paikalliset avustustyöntekijät. Siksi Kirkon Ulkomaanapu pyrkii kaikissa maaohjelmissaan edistämään paikallista hätäapuvalmiutta, osaamista ja riskien minimoimista jo ennalta.

Isojen katastrofien tai kriisien mittasuhteet kuitenkin ylittävät paikalliset voimavarat. Silloin rinnalle tarvitaan kansainvälisiä avustustyöntekijöitä. Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun valmiusryhmä eli rosteri on perustettu näitä tarpeita varten. Rosteri on asiantuntijarekisteri, jonka jäsenillä on mahdollisuus lähteä lyhyelläkin varoitusajalla työhön kriisialueille.

Valmiusryhmän jäsenet

Kirkon Ulkomaanavun rosterin jäsenet ovat eri alojen asiantuntijoita. Heillä on kokemusta humanitaarisesta työstä ja valmiudet tehdä tarvearviointeja hätäalueilla, laatia avustussuunnitelmia sekä koordinoida ja toteuttaa avustushankkeita yhdessä KUA:n henkilöstön ja paikallisten kumppaneiden kanssa. Työtehtävä ja sen pituus määritellään aina tarpeen mukaan. Rosterin jäsenet tulevat eri puolilta maailmaa. Ikähaitari on laaja – noin 25-70 vuotta.

Hakeminen valmiusryhmään

Haku valmiusryhmään järjestetään 1-2 vuoden välein, tarvittaessa useammin. Rosteriin haetaan erillisen haun kautta. Tarkemmat hakukriteerit julkaistaan ilmoituksen yhteydessä. Rosteriin valittujen henkilöiden tulee suorittaa verkkopohjaisia kursseja sekä osallistua muihin mahdollisiin koulutuksiin.

Lisätietoja antaa valmiustoiminnan päällikkö Anu Riikonen, puh. +358 50 5297918, sähköposti: roster@kirkonulkomaanapu.fi.