Sommarsånger

Snart sjunger hela Finland Den Blomstertid!

Vårens fågelsång är ett tecken på en ny början – en möjlighet till nytt liv. Låt Den Blomstertid ljuda över hela Finland! Genom att vi sjunger och deltar i insamlingen får barnen en ny start och de unga kan börja skolan.

Sommarsånger 2018

År 2018 infaller söndagen för Sommarsånger den 3 juni.

Sommarsångernas kollekt går via Kyrkans Utlandshjälp till att säkra en högklassig utbildning för barn och unga i u-länder.

Insamlingen begränsar sig ändå inte till en dag. Sånghäftet med Sommarsångerna är till för att användas under hela våren och sommaren.

Insamlingsmålet

År 2018 samlar vi in medel för barn och unga i u-länder. Det konkreta insamlingsmålet fastställs under början av år 2018.