Insamlingar som pågår

Insamlingar sompågår

Bäddat för Katastrof

I många länder inleder allt flera barn sin skolgång. Antalet barn som inte gått i skolan sjönk till nästan hälften mellan åren 2000 och 2011; från 102 miljoner till 57 miljoner.

Fastän antalet barn som går i skolan har ökat, har inlärningsresultaten inte blivit bättre på motsvarande sätt. Därför är 40 procent av barnen i Afrika söder om Sahara fortfarande inte läskunniga. Av världens 650 miljoner barn i grundskolåldern, blir 38 procent utan tillräckliga läs-, räkne- och skrivfärdigheter.

Orsakerna till denna utbildningens katastrof, är den världsvida bristen på lärare och undervisningens låga kvalitet. För att alla barns rätt till utbildning skall förverkligas, behövs upp till 1,6 miljoner nya lärare i världen i den grundläggande utbildningen. En miljon av dessa behövs i Afrika söder om Sahara. När man lägger till lärarbehovet inom andra stadiets utbildning, fattas det sammanlagt 5,2 miljoner lärare i världen.

Utlandshjälpens kampanj Bäddat för katastrof, vill uppmärksamma behovet av lärare och god undervisning. Vi vill göra det möjligt för 10 000 lärare att höja sin yrkesskicklighet. Det gör vi med hjälp av vårt Lärare utan gränser-nätverk och genom att utbilda lärare.  Därtill samlar vi namn i ett upprop till förmån för de lärare som arbetar i bräckliga stater.

Ordnar ni i församlingen evenemang för ett gott ändamål? Eller skulle ni vilja samla in pengar för en aktuellt välgörande ändamål?

Här finns en länk till vår insamling för att hjälpa Syriens flyktingar: