Kvinnobanken

En fond för att stöda u-landskvinnorna

Kvinnobanken samlar in medel för att främja u-landskvinnornas företagande och utkomstmöjligheter. Vi är en gemenskap av frivilliga. Vår kraftresurs består av våra medlemmar, ett flertal aktionärer och bidragsgivare.

Kvinnobankens penningfond förvaltas av Kyrkans Utlandshjälp som även genomför Kvinnobankens projekt.

Med de medel vi får finansieras

  • Projekt som främjar kvinnors utkomstmöjligheter, kunnande och rättigheter
  • Smålån, yrkesutbildning och annan verksamhet som hör till företagandet
  • Nya, innovativa pilotprojekt för att främja kvinnornas företagande.

Kvinnobankens webbplats 

Kvinnobanken i Jakobstad på facebook

Kvinnobanken på Facebook  (på finska)