Toimeentulo

Työn ja toimeentulon luominen on ensisijaisen tärkeää köyhyyden vähentämisessä ja yhteisöjen vahvistamisessa. Kirkon Ulkomaanavun toimeentulotyö kohdistuu erityisesti naisiin, nuoriin ja pakolaisiin.

Monissa köyhissä maissa pääelinkeinona on maanviljelys. Ilmastonmuutoksen tuoma epävakaus ja sään ääri-ilmiöt vaikeuttavat maanviljelyä. Tulvat tai kuivuus tuhoavat joskus kokonaisia satoja. Siksi maanviljelyn sopeuttaminen muuttuvaan ilmastoon on tärkeää. Maanviljelyn kehittäminen sellaiseksi, että se tuottaa elinkeinon ympäri vuoden tai muiden ammattien ja yritysten luominen tuovat kestävää toimeentuloa. Vanhempien toimeentulo takaa lasten koulutuksen ja auttaa katkaisemaan köyhyyden kierteen.

Muutos lähtee ruohonjuuritasolta

Toimeentuloa kehittävissä hankkeissa osallistujia koulutetaan yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen. Yhteisöihin perustetaan osuuskuntia ja säästöryhmiä tukemaan elinkeinonharjoittamista. Osuuskunnat tukevat yritystoimintaa monin tavoin, esimerkiksi tuotteiden eteenpäin myymisessä ja markkinoinnissa.

Säästöryhmät toimivat eräänlaisina kyläpankkeina. Säästöryhmän jäsenet säästävät pieniä summia kuukausittain. Kertyneitä varoja lainataan matalalla korolla ryhmän jäsenille. Lainaa myönnetään ensisijaisesti yrityksen kasvattamiseen, kuten työkoneen hankintaan tai pellon vuokraamiseen. Tämä mahdollistaa elinkeinon parantamisen olosuhteissa, joissa lainan saaminen olisi muutoin mahdotonta.

Osuuskuntien yhteydessä toimivat keskusteluryhmät kannustavat osallistujia puuttumaan yhteisönsä epäkohtiin. Päätöksien tekeminen osuuskunnassa kannustaa aktiivisuuteen myös muussa toiminnassa. Ryhmät vahvistavat erityisesti naisten asemaa sekä omassa perheessään että yhteiskunnassa laajemmin.