Kuukautispäivää vietetään 28.5. – tee #kuukautislahjoitus

Tytöt ympäri maailman joutuvat jäämään pois koulusta kuukautisten vuoksi. Pahimmillaan saniteettitilojen ja kuukautissuojien puute saa tytöt keskeyttämään koulunkäynnin kokonaan. Huono kuukautishygienia aiheuttaa tytöille terveysongelmia ja kuukautisiin liittyvät tabut ja haitalliset perinteet rajoittavat tyttöjen elämää. Ole osa ratkaisua. Tee kuukautislahjoitus ja autat kaikista köyhimpien maiden tyttöjä pääsemään kouluun myös kuukautisten aikana!

Tee
kuukautislahjoitus

Kuukautissiteet ovat luksustuotteita, joihin köyhillä tytöillä ei ole varaa. Kotitekoisia siteiden korvikkeita joudutaan improvisoimaan saatavilla olevista materiaaleista, kuten vanhoista rievuista, sanomalehdistä, hiekasta, höyhenistä tai lehmän lannasta. Kouluissa olevista vessoista saattaa puuttua kokonaan ovi tai lukko. Usein tytöille ei jää muuta mahdollisuutta kuin jäädä kotiin kuukautisten ajaksi.

Kuukautispäivä 28.5.

Päivän tavoitteena on maailma, jossa kaikki tytöt ja naiset voivat hoitaa kuukautisensa hygieenisesti, yksityisesti ja turvallisesti.

Samalla pyritään rikkomaan kuukautisiin liitettyjä tabuja ja lisäämään tietoisuutta siitä, miten tärkeä rooli hyvällä kuukautishygienialla on siinä, että tytöt voivat käydä koulua ja olla yhteisönsä täysvaltaisia jäseniä vuoden jokaisena päivänä.

Sophie kertoo kuukautisiin liittyvistä haasteista Ugandan pakolaisleirillä:

Kirkon Ulkomaanapu tekee töitä sen eteen, että jokaisella tytöllä olisi mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen – myös kuukautisten aikana:

  • Jaamme hygieniapaketteja haavoittuvassa asemassa oleville tytöille, esimerkiksi pakolaisleireillä. Kuukautissuojien lisäksi hygieniapaketeissa on mm. saippuaa, alushousuja sekä ohjeet siteiden käyttöön.
  • Rakennamme kouluihin erillisiä vessoja, joissa on käsienpesupisteet. Tällöin tyttöjen on turvallista ja hygieenistä käydä koulupäivän aikana vessassa vaihtamassa kuukautisside. Yksinkertaiset asiat, kuten omat vessat tytöille ja lukko ovessa, parantavat tyttöjen turvallisuutta.
  • Järjestämme koulutuksia hyvästä kuukautishygieniasta sekä siitä, miten tärkeää on, että tytöt pääsevät käymään koulua myös kuukautisten aikana. Koulutamme niin oppilaita, opettajia, kuin vanhempia.
  • Teemme vaikuttamistyötä haitallisten perinteiden kitkemiseksi. Esimerkiksi Nepalissa tyttöjä suljetaan yhä ulkorakennuksiin kuukautisten aikana, vaikka perinne on laiton. Yhdessä muiden järjestöjen kanssa tehdään töitä, jotta tyttöjä syrjivä ja vaarallinen käytäntö saataisiin kitkettyä pois.

Jo 12 eurolla tyttö saa hygieniapaketin. Tee kuukautislahjoitus!

Hygieniapaketteja Ugandassa

Vuosi sitten kansainvälisenä kuukautispäivänä Kirkon Ulkomaanapu jakoi hygieniapakkauksia yhteensä 19 850 tytölle Bidibidin pakolaisasutusalueella Pohjois-Ugandassa. Hygieniapakkaukset sisälsivät siteiden lisäksi alushousuja ja saippuaa. Pakkauksen lisäksi tytöt saivat koulutuksen tarvikkeista ja siitä, mitä kuukautisia ensimmäisen kerran kokevat voivat odottaa. Hygieniapakkausten avulla tytöt selviävät koko lukukaudesta, eikä tyttöjen koulunkäynnin tarvitse keskeytyä kuukautisiin.

Vuosi sitten kuukautispäivänä KUA jakoi hygieniapakkauksia 19 850 tytölle pakolaisasutusalueella Pohjois-Ugandassa.

Kuukautissiteitä, vessoja ja koulutusta Keski-Afrikan tasavallassa

Keski-Afrikan tasavallassa lukutaito on Afrikan heikoimpia. Erityisen huono tilanne on tytöillä ja naisilla, joista vain 26 % osaa lukea. Puutteellinen kuukautishygienia on todellinen uhka tyttöjen koulunkäynnille. Samoin puhtaan veden puute kouluissa on suuri haaste. Viime vuonna KUA:n tuella kahdeksan koulun oppilaat saivat käyttöönsä puhdasta vettä ja oppilaiden käyttöön rakennettiin yhteensä 69 saniteettitilaa.

KUA:n järjestämissä koulutuksissa oppilaita, heidän vanhempiaan sekä opettajia on valistettu kuukautisista ja hyvästä kuukautishygieniasta. KUA on järjestänyt myös paikallisyhteisöissä koulutuksia, joiden tarkoituksena on ollut rikkoa kuukautisiin liittyviä tabuja ja viedä kuukautishygieniaan liittyvää tietoa eteenpäin yhteisöissään. Lisäksi opettajia on koulutettu tunnistamaan ja ehkäisemään tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa kouluympäristössä.

KUA:n tuella lähes 1 000 tyttöä sai viime vuonna kuukautissiteitä. Kouluihin on myös rakennettu omat vessat tytöille ja pojille. Vessojen ansiosta tytöt voivat turvallisesti vaihtaa kuukautissiteen koulupäivän aikana.

Keski-Afrikan tasavallassa vuonna 2019

Naisten ja tyttöjen turvatilat Bangladeshin pakolaisleirillä

Maailman suurimmalla pakolaisleirillä Bangladeshissa KUA tukee erittäin haavoittuvassa asemassa olevia rohingya-vähemmistöön kuuluvia naisia ja tyttöjä. Rohingya-vähemmistöön kuuluvat naiset ja tytöt ovat paenneet naapurimaansa Myanmarin väkivaltaa ja vainoa. Monet heistä ovat joutuneet kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Tiheään asutussa pakolaisten hökkelikylässä asuu noin 850 000 ihmistä.

KUA tukee naisille ja tytöille rakennettuja turvatiloja, joissa tytöt ja naiset pääsevät oppimaan luku- ja laskutaitoa. Moni heistä on lukutaidoton, sillä rohingya-vähemmistöön kuuluvat eivät ole saaneet käydä koulua kotimaassaan. Lisäksi he saavat psykososiaalista tukea traumaattisten kokemustensa käsittelyyn sekä elämäntaitoneuvontaa, johon sisältyy myös hyvä kuukautishygienia.

Turvatiloissa tytöt ja naiset voivat käyttää siistejä ja turvallisia wc-tiloja, joissa on käsienpesupisteet ja saippuaa. Lisäksi he saavat kuukautissiteitä, jotta he voivat osallistua opetukseen myös kuukautisten aikana.

Vaikuttamistyötä ”menkkamajoja” vastaan Nepalissa

Nepalissa elää yhä paikoin uskomus, että nainen on kuukautisten aikana epäpuhdas. Tästä johtuen tyttö tai nainen täytyy eristää muusta perheestä kuukautisten ajaksi esimerkiksi talliin tai ulkorakennukseen. Uskomuksen mukaan

Pimeä ulkorakennus, jossa pidetään kotieläimiä.

Nepalissa tyttöjä suljetaan yhä ulkorakennuksiin kuukautisten aikana, vaikka perinne on nykyään laiton. Kuvassa tällainen ”menkkamaja”.

jumalat suuttuvat, mikäli naista ei eristetä. Rangaistuksena perheen kotiin saattaa tulla esimerkiksi tiikereitä tai käärmeitä. Kuukautisten takia niin kutsuttuihin menkkamajoihin eristäminen eli chhaupadi on ollut Nepalissa rikos vuodesta 2017. Uskomukset ja tavat ovat kuitenkin niin syvälle juurtuneet, että ne jatkuvat edelleen laajasti, erityisesti Nepalin syrjäseuduilla.

KUA työskentelee yhdessä muiden järjestöjen kanssa, että tyttöjen ja naisten oikeuksia rikkova eristäminen kitkettäisiin pois.  Vaikuttamistyötä tehdään nostamalla epäkohtia esille Nepalia koskevissa kansainvälisissä ihmisoikeusraporteissa. Raportit liittyvät muun muassa naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen sekä maan ihmisoikeustilannetta seuraavaan määräaikaistarkasteluun.

Muista maailman tyttöjä kuukautispäivänä 28.5. ja tee kuukautislahjoitus!