Viestintäjohtaja Veera Hämäläinen ACT-allianssin hallitukseen

Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtaja Veera Hämäläinen on valittu kirkollisten kehitys- ja humanitaarisen avun järjestöjen katto-organisaation, ACT-allianssin, hallitukseen.”ACT-allianssi valitsi Hämäläisen hallituksen jäseneksi viestinnän erityisosaajana. Hallituksen toiveena on, että Hämäläisen vankka kokemus tukee koko ACTin toimintaa”, kirjoittaa allianssin pääsihteeri John Nduna nimityskirjeessä.

Veera Hämäläinen on toiminut ACT-allianssin Viestintä, brändi ja media -nimisen neuvoa-antavan ryhmän jäsenenä jo kaksi vuotta. Hän iloitsee osakseen tulleesta luottamuksesta ja mahdollisuudesta tuoda eri puolilta maailmaa valittujen viestintäammattilaisten näkemyksiä suoraan hallitustasolle.

”Olen innoissani mahdollisuudesta tuoda etenkin brändin rakentamiseen liittyviä näkökulmia ACT-allianssin päätöksentekoon.”

ACT-allianssi muodostaa yhden maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Siihen kuuluu yli 140 kirkkoa ja kirkollista avustusjärjestöä, joissa työskentelee yhteensä 25 000 työntekijää. Allianssilla on toimintaa 140 maassa ja sen vuotuinen kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljardia dollaria.

Verkoston tavoitteena on parantaa pysyvästi köyhien ja syrjäytyneiden ihmisten elämää. Siihen kuuluvat organisaatiot ovat sitoutuneet tekemään työtä ihmisten hyväksi riippumatta näiden uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta.

Humanitaariseen ja kehitysyhteistyöhön keskittynyt ACT-allianssi tekee myös vaikuttamistyötä. Se toimii verkostojensa kautta ruohonjuuritasolla ja tukee ruohonjuuritason äänien kuulumista myös korkean tason päättäjien tapaamisissa.

Lisätietoja:
Veera Hämäläinen, viestintäjohtaja, p. 050 386 6634