Väärinkäytös humanitaarisen avun ohjelmassa Kongon demokraattisessa tasavallassa

Kirkon Ulkomaanavun Kongon maatoimistossa havaittiin tammikuun alussa varojen väärinkäytös. Epäily väärinkäytöksestä tuli esiin toimiston oman sisäisen valvonnan kautta, ja epäilty työntekijä vapautettiin välittömästi työvelvoitteestaan.

Tutkinnan myötä epäily paljastui aiheelliseksi, ja väärinkäytökseen syyllistynyt työntekijä on irtisanottu.  Tapaukseen ei liity muita Ulkomaanavun työntekijöitä.

Tutkinnan mukaan työntekijä käytti hankkeeseen suunnattuja varoja muihin tarkoituksiin yhteensä 1615 euroa. Väärinkäytös liittyy lyhytaikaisen työvoiman käyttöön maanviljelyyn liittyvissä tehtävissä. Työntekijä on ilmaissut halunsa maksaa summa takaisin. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 94 500 euroa.  Se päättyy helmikuun 2. päivä 2015.

Kirkon Ulkomaanavulla on Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa sekä humanitaarisen avun että kehitysyhteistyöohjelmia. Ohjelmien varainkäyttöä seurataan jatkuvasti, ja tapahtuneen väärinkäytöksen myötä toimenpiteitä tiukennetaan entisestään. Kirkon Ulkomaanapu selvittää perinpohjaisesti kaikki väärinkäytösepäilyt ja pyrkii estämään niistä mahdollisesti aiheutuvat haitat.

Lisätietoja:
Marjo Mäenpää, Kongon vt. maajohtaja, p. +243 82 231 3047
Tomi Järvinen, kansainvälisen työn johtaja puh. 040 641 8209