Ulkomaanapu kouluttaa syyrialaisnuoria nyt myös Azraqin pakolaisleirillä Jordaniassa

Kirkon Ulkomaanapu laajensi toimintaansa Azraqin pakolaisleirille Jordaniassa. Kohderyhmä ovat leirillä asuvat nuoret miehet ja naiset, jotka voivat oppia englannin kieltä sekä kirjoitus- ja tietokonetaitoja. Lisäksi osana psykososiaalista tukea he voivat opiskella sirkustaitoja, musiikkia ja näyttelemistä tai pelata jalkapalloa.

Azraqin pakolaisleiri avattiin viime huhtikuussa. Leirillä asuu nyt noin 15 000 Syyrian sotaa paennutta ihmistä. Leiri on keskellä aavikkoa, ja erityisesti nuoret ovat vailla järkevää tekemistä. Opiskelu tai harrastaminen auttaa nuoria selviytymään turhauttavissa olosuhteissa. Kun heillä on tarkoituksellista tekemistä, aika kuluu paremmin ja heillä on vähemmän ongelmia leirioloissa.

YK:n pakolaisjärjestö koordinoi kaikkien järjestöjen toimintaa. Järjestöt jakavat pakolaisille ruokaa ja vettä, huolehtivat majoituksesta, terveydenhuollosta, suojelusta, peruskoulutuksesta sekä muiden tarvikkeiden jakelusta.
Azraq sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Jordanian pääkaupungista Ammanista.

Tällä hetkellä Ulkomaanavun ohjelmassa Azraqissa on mukana 80 nuorta. He saavat koulutusta kolmen kuukauden ajan. Oppitunteja järjestetään erikseen miehille ja naisille.

Ulkomaanapu aikoo myös kokeilla uusia toimintamuotoja leirillä. Kun ensimmäiset kurssit ovat päättyneet, aloitetaan myös puutarhanhoito- ja kierrätyskurssit.  Niiden lisäksi urheilu- ja harrastustarjontaa lisätään. Tavoite on, että nuoret eivät turhautuisi leireillä, vaan opiskelisivat heitä hyödyttäviä taitoja. Näin ehkäistään myös nuorten radikalisoitumista pakolaisleireillä.

Kirkon Ulkomaanapu on tukenut nuoria syyrialaispakolaisia Jordaniassa jo yli kahden vuoden ajan. Aiemmin toimintaa on ollut Za’atrin pakolaisleirillä sekä King Abdullah Park -leirillä. Ulkomaanavun aloittama työ Azraqin pakolaisleirillä pohjautuu kokemuksiin samankaltaisen toiminnan hyödyistä muilla leireillä Jordaniassa.

Hanketta rahoittavat Suomen ulkoministeriö ja ACT-allianssi.

Lisätietoja:
Eeva Suhonen, tiedottaja, 0400 103 286