Ruokaturvapaneelissa penättiin poliittista tahtoa ja tekoja

Eduskuntapuolueet ilmaisivat tukensa piispojen perjantaina julkistamalle ruokaturvakannanotolle Kirkon Ulkomaanavun järjestämässä seminaarissa. Konkreettisia poliittisia toimenpiteitä keskustelijat itsekin kaipasivat lisää. Seminaarin paneelikeskusteluun oli kutsuttu kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat.

Seminaarin avannut arkkipiispa Kari Mäkinen totesi, että kysymys on oikeudenmukaisuudesta ja poliittisista sekä taloudellisista rakenteista.

”Olimme kannanottoa laatiessamme tietoisia ongelman ja ratkaisujen monimutkaisuudesta. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton tai mahdoton. On kyse tahdosta. Päättäväinen puuttuminen kansainväliseen talouskriisiin osoitti, että globaaleihin kysymyksiin on mahdollista vaikuttaa”, Mäkinen huomautti.

Piispat esittävät kannanotossaan, että seuraavaan hallitukseen nimetään ruokapoliittinen asiantuntija ja että seuraava tulevaisuusselonteko laadittaisiin ruokaturvasta.

”Haastamme puolueet esittämään konkreettisia keinoja siihen, miten Suomi voi ottaa vastuullisen roolin ja profiloitua ruokaturvakysymyksessä kansainvälisesti.”

Kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat suhtautuivat periaatteessa myönteisesti ruokapoliittisen asiantuntijan nimittämiseen. Monet puhujat totesivat, että yhteisiä tavoitteita ja hyviä linjauksia on paljon, puutetta on konkreettisista teoista.

”Ratkaisu on hyvin yksinkertainen, tarvitaan rahaa ja poliittista tahtoa”, SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru tiivisti. Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Sari Palm kyseli, miten hyvät paperit saataisiin muutettua toiminnaksi.

Useat keskustelijat korostivat sitoutumista kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7-tavoitteeseen BKTL:sta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen nosti tavoitteeksi yhden prosentin vuoteen 2015 mennessä. RKP:n varapuheenjohtaja Nils Torvalds muistutti, että yhden prosentin tavoitteesta puhuttiin jo vuosikymmeniä sitten.

Naisten ja tyttöjen roolia ruokaturvakysymyksessä ja köyhyyden vähentämisessä korostivat muun muassa vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari, kokoomuksen kansanedustaja Ulla Karvo ja perussuomalaisia edustanut oik. prof. em Erkki Havansi. Yksi keskeinen kysymys on naisten oikeus omistaa maata.

Keskustan varapuheenjohtaja Timo Kaunisto myönsi, että suomalaisessa kehityspolitiikassa ruokakysymys on jäänyt taka-alalle viime vuosiin saakka. Hänen mukaansa maatalouden kehittämisessä on paljon tehtävissä.

Yhtenä keskeisenä ongelmana nähtiin elintarvikekauppa. Globaalissa järjestelmässä elintarvikkeista on tullut spekulaation kohde. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen, samoin kuin monet panelistit, yhtyi omassa puheenvuorossaan piispojen vaatimukseen, että ruokaa ei voi käsitellä kuten muuta kauppatavaraa. Salolainen totesi, että on luotava mekanismeja, joilla spekulaatio ruoalla lopetetaan.

Seminaari oli osa Kirkon Ulkomaanavun Nälkä. Paha pala purtavaksi -kampanjaa, jolla se pyrkii vaikuttamaan maailman ruokaturvatilanteen parantamiseksi.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Aaro Rytkönen, Kehityspolitiikka ja ekumeeniset suhteet, p. 050 301 8479
Viestintäpäällikkö Maija Sankari, p. 040 559 4030