KUA:n rauhanverkoston johtaja nimettiin Yhdysvaltain kansainvälisen uskonnonvapauden komissioon 

Tohtori Mohamed Elsanousin nimityksestä ilmoitettiin kesäkuun lopussa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on nimennyt tohtori Mohamed Elsanousin Yhdysvaltain kansainvälisen uskonnonvapauden komissioon. Elsanousi on KUA:n perustaman Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston (Peacemakers Network) johtaja.  Valkoinen talo ilmoitti Elsanousin nimityksestä 26. kesäkuuta 2024. 

A smiling man in a suit jacket and tie poses for the camera
Mohamed Elsanousi.

Yhdysvaltain kansainvälinen uskonnonvapauskomissio (United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF) on riippumaton, puoluerajat ylittävä muodostama Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen komissio. Se perustettiin vuoden 1998 kansainvälisestä uskonnonvapaudesta annetulla lailla, ja komissio valvoo yleismaailmallista oikeutta uskonnon- ja uskonvapauteen ulkomailla. USCIRF seuraa uskonnonvapauden loukkauksia maailmanlaajuisesti ja antaa poliittisia suosituksia presidentille, ulkoministerille ja kongressille. Presidentti ja molempien poliittisten puolueiden kongressijohtajat nimittävät USCIRF:n komission jäsenet.  

”Minulle on suuri kunnia saada presidentti Joe Bidenin nimitys Yhdysvaltain kansainvälisen uskonnonvapauskomission komissaariksi”, Elsanousi sanoo.

”Nimitys on osoitus siitä, miten tärkeää on edistää ymmärrystä ja kunnioitusta eri uskonnollisten yhteisöjen välillä kaikkialla maailmassa. Olen sitoutunut työskentelemään muiden komissaarien kanssa, jotta voimme puolustaa yleismaailmallista oikeutta kansainväliseen uskonnonvapauteen ja puolustaa niitä, jotka joutuvat vainon kohteeksi uskonsa vuoksi. Yhdessä voimme jatkossakin vaikuttaa merkittävällä tavalla rauhan ja uskonnonvapauden edistämiseen maailmanlaajuisesti”, Elsanousi pohtii.

Kirkon Ulkomaanapu oli keskeisessä asemassa Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston perustamisessa vuonna 2013. Verkosto ja Kirkon Ulkomaanapu tekevät tiivistä yhteistyötä vahvistaakseen uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden sitoutumista rauhanrakentamiseen ja rauhanvälitykseen. 

”Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus on tärkeä asia kaikille kaikkialla. Yhdysvaltain kansainvälisessä uskonnonvapauskomissiossa toimiminen ei ole kokopäiväinen tehtävä, ja siksi tohtori Elsanousi jatkaa kanssamme verkoston toiminnanjohtajana. Olemme ylpeitä voidessamme tukea tohtori Elsanousia tehtävässä ja uskomme, että siitä on hyötyä kaikille osapuolille”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Tomi Järvinen.

Vankka kokemus vähemmistöjen oikeuksien puolustajana

Mohamed Elsanousi on uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden verkoston toiminnanjohtaja. Aiemmin hän toimi uskontojen välisen toiminnan ja hallitussuhteiden johtajana Pohjois-Amerikan islamilaisessa seurassa (Islamic Society of North America). Elsanousi oli myös jäsenenä Yhdysvaltain ulkoministeriön uskonnon ja ulkopolitiikan työryhmässä, jossa hän antoi ulkoministerille suosituksia Yhdysvaltain hallituksen, kansalaisyhteiskunnan ja uskonnollisten toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseksi.  

Elsanousi toimi on koordinoinut pöytäkirjoja kristittyjen, juutalaisten ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi muslimienemmistöisissä yhteisöissä. Tämä johti Marrakeshin julistuksen hyväksymiseen, joka on tunnustetuin islamilainen teologinen asiakirja uskonnonvapauden puolesta. 

Elsanousi on myös Shoulder to Shoulder -järjestön perustajajäsen ja YK:n moniuskonnollisen neuvoa-antavan toimikunnan toinen puheenjohtaja. Hän toimii myös lukuisten uskontojenvälisten järjestöjen johtokunnissa ja luottamushenkilöinä, muun muassa New Yorkin juutalaisen teologisen seminaarin uskontojenvälisen vuoropuhelun keskuksessa (Center for Interreligious Dialogue at the Jewish Theological Seminary in New York City) ja rauhan edistämisen foorumissa (Forum for Promoting Peace in Muslim Societies). 

Elsanousi perusti myös Faiths4Vaccines-kampanjan, jossa merkittävät uskonnolliset toimijat Yhdysvalloissa tukevat tavoitetta edistää rokotteiden tasapuolista jakelua ja torjua rokote-epätietoisuutta. 

Elsanousi on suorittanut oikeustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot sekä tohtorin tutkinnon Indianan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 

Teksti: Sarah Tyler
Suomenkielinen versio: Ulriikka Myöhänen