Koulun keskeyttäneiden määrä romahti opinto-ohjauksella Kambodžassa

Kirkon Ulkomaanapu on kouluttanut Kambodžan kaikkien aikojen ensimmäiset 15 opinto-ohjaajaa. Työn tuloksena opinto-ohjaus on nyt sisällytetty maan opetussuunnitelmaan. Lokakuussa työ jatkuu opo-kouluttajien koulutuksella ja ensi vuonna koulutukset alkavat levitä ympäri maata.

Kirkon Ulkomaanavun uudessa projektissa kehitetään opinto-ohjausta yhdessä Kambodžan opetusministeriön kanssa. Pilottiprojektissa Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset asiantuntijat kouluttivat viime vuonna opettajia sekä valtion työntekijöitä maan ensimmäisiksi opinto-ohjaajiksi.

Kambodžassa ei ollut aiemmin annettu opinto-ohjausta. Pilottiprojekti täytti koulutussektorilla olleen tyhjiön ja johti opinto-ohjauksen sisällyttämiseen maan opetussuunnitelmaan.

Työn tarkoitus, saada opinto-ohjaus opetussuunnitelmiin ja tuntikehykseen yläkouluissa ja lukioissa, on nyt toteutumassa.

”Kambodžassa kouluilla ei ole käsitystä siitä, mihin ne nuoria valmistavat. Opinto-ohjaus on koettu mielekkääksi. Ne koulut, joissa ensimmäiset opinto-ohjaajat työskentelevät, ovat myös raportoineet koulun keskeyttävien nuorten määrien romahtaneen”, kertoo opinto-ohjauksen asiantuntija Sari Turunen, joka on kouluttanut ohjaajia ja työstänyt opinto-ohjauksen työkirjan koulujen käyttöön.

”Koulutuksessa teimme uusia asioita, jotka eivät oikeastaan kuulu kambodžalaiseen kulttuuriin. Kävimme esimerkiksi tutustumiskäynneillä yrityksissä, pyysimme pankinjohtajaa puhumaan pankkialasta, suuntauduimme työelämään. Uudet opot alkoivat järjestää vierailuja itsekin,” Sari Turunen kertoo.

Oppilailla on kapea tuntemus ammateista, eivätkä he tiedä vaihtoehdoista. Opinto-ohjaus vastaa tähän puutteeseen.

Oppitunnit Kambodžassa ovat tavallisesti opettajan perässä toistamista ja opetetun taululta jäljentämistä.

”Koululaiset ovat antaneet palautetta, että opinto-ohjauksen tunnit ovat kaikkein hauskimpia. Tämä johtunee siitä, että kouluttamillamme opoilla on hyvä arsenaali harjoitteita ja he osallistavat oppilaita”, Sari Turunen kertoo.

Kirkon Ulkomaanavun koulutustyön teema on ”Oikeus laadukkaaseen koulutukseen”. Työssä painotetaan opettajankoulutuksen kehittämistä, joka on yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa opetuksen laadun kehittyminen. Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset työskentelevät Ulkomaanavun sekä humanitaarisissa että kehitysohjelmissa. Kambodžassa on tällä hetkellä kaksi vapaaehtoista koulutuksen asiantuntijaa.

Lisätietoja:
opinto-ohjauksen asiantuntija Sari Turunen, p. 050 566 0814, sari.turunen(at)kirkonulkomaanapu.fi (nyt Suomessa, työskentelee Kambodžassa 17.10. alkaen p. +855 12 932746)
tiedottaja Ulla Kärki, p. 050 576 7948, ulla.karki(at)kirkonulkomaanapu.fi
opettajatilmanrajoja.fi