Antalet unga som avbryter skolan har sjunkit drastiskt i Kambodja tack vare Utlandshjälpens studiehandledning

Kyrkans Utlandshjälp har utbildat Kambodjas 15 första studiehandledare någonsin. Genom projektet har studiehandledningen inkluderats i läroplanen, och målet är att föra utbildningen vidare till hela landet.

Utlandshjälpen fortsätter arbetet i Kambodja i oktober genom att undervisa personer som ska utbilda nya studiehandledare i resten av landet. Det nya projektet utvecklar handledningen tillsammans med undervisningsministeriet i Kambodja.

I pilotprojektet i fjol stod frivilliga från nätverket Lärare utan gränser för att utbilda lärare och statligt anställda till studiehandledare. Före pilotprojektet fanns det ingen studiehandledning i Kambodja.

Nu har handledningen inkluderats i landets läroplan. Målsättningen är att göra studiehandledningen till en del av högstadie- och gymnasieundervisningen håller därmed på att uppfyllas.

”I Kambodja har skolorna inte haft någon uppfattning om vad de förbereder ungdomarna till. Studiehandledningen har tagits emot som något meningsfullt”, säger Sari Turunen, expert på studiehandledning som utbildat handledare och arbetat med en handbok om ämnet åt skolorna.

Skolorna där de första studiehandledarna arbetar har dessutom beräknat att antalet ungdomar som avbryter skolan har minskat markant i och med handledningen.

”I utbildningen har vi gjort saker som egentligen inte hör till kulturen i Kambodja. Vi ordnade till exempel besök hos företag, bjöd in bankdirektörer för att tala om banksektorn, och riktade in oss på arbetslivet. De nya handledarna har börjat ordna motsvarande besök”, berättar Turunen.

Eleverna har en snäv uppfattning om vad det finns för yrken, och behöver veta om alternativen. Studiehandledningen svarar på den här bristen.

Undervisningen i Kambodja går vanligtvis ut på att lära sig utantill vad läraren säger, och att skriva av det som står på tavlan.

”Eleverna har låtit förstå att lektionerna i studiehandledning är de roligaste. Det beror troligen på att handledarna som vi utbildat har en bred uppsättning av övningar, och att eleverna får medverka i undervisningen”, säger Turunen.

”Rätt till högklassig utbildning” är temat för Utlandshjälpens utbildningsarbete. Arbetet betonar utbildningen av lärare som ett av de viktigaste sätten att garantera kvaliteten på undervisningen. Frivilliga från Lärare Utan Gränser arbetar för Utlandshjälpen inom så väl humanitärt arbete som utvecklingssamarbete. I Kambodja finns för tillfället två frivilliga experter på utbildning.

Mer om ämnet:
Sari Turunen, expert på studiehandledning
Tel. 050 566 0814, sari.turunen(at)kirkonulkomaanapu.fi (nu i Finland, arbetar i Kambodja fr.o.m. 17.10 och nås då på tel. +855 12 932 746)

Ulla Kärki, informatör
Tel. 050 576 7948, ulla.karki(at)kirkonulkomaanapu.fi

www.opettajatilmanrajoja.fi