Koronavuosi 2020 oli haastava, mutta apu saavutti sitä eniten tarvitsevat –KUA:n koulutustyö tavoitti yli 350 000 oppijaa ja yli 44 000 sai katastrofiapua 

Vaikeasta pandemiatilanteesta huolimatta onnistuimme jatkamaan ja sopeuttamaan työtämme koulutuksen, toimeentulon ja rauhantyön saralla.  

Nainen puhuu mikrofoniin studiossa kuulokkeet korvilla.
Annet Rukundo piti radiossa englanninkielen tunteja neljäs- ja viidesluokkalaisille Ugandassa. Kuva: Hugh Rutherford.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) venyi vuonna 2020 onnistumisiin, vaikka vuosi oli erityisen haastava Covid-19-pandemian vuoksi. Myös rahoituksemme kasvoi suotuisasti vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta. 

Tuotot nousivat erityisesti institutionaalisilta rahoittajilta kuten YK­- järjestöiltä ja EU:lta saatujen varojen ansiosta. Toisaalta koronapandemia esti kasvokkain tapahtuvan varainhankinnan ja hidasti ohjelmien toimeenpanoa useissa maissa. Kirkollisessa rahoituk­sessa esimerkiksi kolehtien määrä laski, mutta yksityisvarainhankinta piti pintansa ja onnistui siirtämään toimintojaan verkkoon. 

Tilikauden tuotot olivat 47,9 miljoonaa, mikä tarkoittaa 4,4 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Jopa 89 prosenttia eli 42,5 miljoonaa euroa Kirkon Ulkomaanavun vuoden 2020 toimintakuluista (47,8 M€) käytettiin avustustyöhön toimintamaissamme Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Loput 11 prosenttia käytettiin tukitoimintoihin. 

Koulutus-, toimeentulo- ja rauhantyön ohella vastasimme humanitaarisiin kriiseihin jakamalla hätäapua esimerkiksi tulvista kärsivässä Etelä-Sudanissa, sodan raunioittamassa Syyriassa ja satamaräjähdyksen ravisuttamassa Libanonin pääkaupungissa Beirutissa.  

Yhteensä työmme tavoitti 465 776 henkilöä, kun edellisvuonna luku oli 399 837.  

Etäkoulu haastoi opetusta 

Poika istuu ulkona pidellen matkaradiota korvalla ja kirjoittaa  vihkoon.
Charles kuuntelee matematiikan tuntia Kyakan pakolaisasutusalueella Ugandassa. Radio-oppitunnit otettiin käyttöön pandemian suljettua koulut. Kuva: Hugh Rutherford.

Vuonna 2020 korona sulki kouluja ympäri maailman. Osassa maita siirryttiin etäopetukseen, osassa opetus jäi kokonaan tauolle. Kirkon Ulkomaanavun koulutusaiheinen työ tavoitti koko vuoden aikana huimat 352 542 oppijaa, mikä ylitti asetetut tavoitteet. Osa oppijoista oli tuen piirissä vain osan vuodesta.  

Vuoden 2020 aikana tuimme 2 649 opettajan ammattitaitoa järjestämällä heille koulutusta. 

Etäopetukseen tarvittavien taitojen, yhteyksien, laitteiden ja infrastruktuurin puute on aiheuttanut haasteita koulutukselle kaikkialla maailmassa koko pandemian ajan. Haasteista huolimatta KUA:n toiminnanjohtaja Jouni Hemberg näkee etäopetuksessa tulevaisuuden mahdollisuuksia.  

“Pandemiavuosi on raottanut meille myös uusia ovia. Nyt ja jatkossa meidän pitää pystyä kehittymään ja miettimään, miten voimme hyödyntää digitalisaatiota työssämme. Tulevaisuudessa iso osa koulutustoiminnastamme tulee siirtymään pois fyysisistä rakennuksista.” 

Hembergin mukaan digitaalinen opetus voi olla tulevaisuudessa isoksi avuksi esimerkiksi Afrikassa, jossa tarvitaan tulevina vuosikymmeninä valtava määrä koulutuspaikkoja. 

Uusien yritysten perustamisessa päästiin tavoitteeseen 

KUA tukee ihmisten toimeentuloa Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Käytännössä työtä tehdään esimerkiksi järjestämällä yrittäjyyttä ja ammattia tukevaa koulutusta ja tukemalla ammatinharjoittajien työvälinehankintoja.  

Monissa toimintamaissamme yrittäjyys tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimeentuloon. Tuellamme perustettiin vuonna 2020 yhteensä 3 330 yritystä, joista suurin osa oli yhden työntekijän yrityksiä. Yrittäjien joukossa on esimerkiksi maanviljelijöitä ja palvelualojen yrittäjiä. 

15 377 henkilöä sai koulutusta yrittäjyydestä ja toimeentulon hankkimisesta. Heistä 70 prosenttia oli naisia. Koronavuoden 2020 aikana paransimme keinojamme tarjota koulutuksia etänä.  

Hätäapu tavoitti ihmiset katastrofien keskellä 

Tyttö kurkistaa pahvilaatikkoon, jossa on hygieniatarvikkeita.
Kirkon Ulkomaanapu toimitti välittömästi hätäapua, kuten hygieniapakkauksia, Beirutin räjähdyksessä kotinsa menettäneille perheille. Kuva: Håvard Bjelland/NCA.

Vuonna 2020 yhteensä 44 628 ihmistä sai avullamme apua humanitaarisessa hätätilanteessa. Jaoimme hätäapua Libanonissa, Kambodžassa, Syyriassa, Nepalissa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa ja Kreikassa. 

Tuimme myös 62 kansalaisyhteiskuntien johtamaa prosessia, joiden aiheina olivat muiden muassa konfliktien ratkaisu, naisten oikeudet, taloudellinen voimaantuminen ja koronapandemia. Suurin osa prosesseista oli naisten ja nuorten johtamia tai erityisesti heille suunnattuja. 

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2020 on julkaistu.