Kirkon Ulkomaanavun yhteistoimintamenettely päätökseen

Hallituksen tekemien kehitysyhteistyöleikkausten seurauksena alkanut yhteistoimintamenettely on päättynyt Kirkon Ulkomaanavussa. Tavoite oli kattaa ulkoministeriön Ulkomaanavulta leikkaama 6,2 miljoonan euron summa.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Helsingin pääkonttorissa irtisanomiseen päättyi viisi työsuhdetta ja kaksi eläkkeelle siirtymiseen.  Lisäksi yhdeksän tehtävää muutettiin osa-aikaisiksi tai niiden osalta sovittiin toimivapaajärjestelyistä. Yhdeksän ulkomailla työskentelevän, paikalta palkatun henkilön työsuhde päättyi.

Tämän lisäksi henkilökunta luopuu vapaaehtoisesti vähintään 30 prosentista lomarahojaan.

”Hallituksen leikkaukset pakottavat meidät säästämään monella eri tavalla, mikä tulee näkymään toimintamallien muutoksina tänä ja ensi vuonna. Vaikeaksi tämän tekee se, että hallituksen leikkaukset toteutetaan nopealla aikataululla ilman porrastuksia”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

”Selvisimme suhteellisen pienillä henkilöstövähennyksillä siksi, että olemme jo aiemmin varautuneet rahoituspohjan muutokseen ja siksi, että henkilökunta oli neuvotteluissa ihailtavan halukas joustamaan esimerkiksi omista eduistaan.”

Ulkomaanapu ilmoitti syyskuun alussa, että leikkausten vuoksi se joutuu lopettamaan toimintansa joissakin maissa sekä karsimaan työtään useissa muissa. Työ loppuu kokonaan Libanonissa, Hondurasissa, Mosambikissa sekä Kongon demokraattisessa tasavallassa viimeistään maaliskuun lopussa 2016.

Merkittäviä leikkauksia joudutaan lisäksi tekemään esimerkiksi Kambodžassa ja Guatemalassa.

Lisätietoja: Jouni Hemberg, toiminnanjohtaja, p. 050 325 9579