Samarbetsförfarandet vid Kyrkans Utlandshjälp har slutförts

Det samarbetsförfarande som regeringens nedskärningar i utvecklingssamarbetet gav upphov till vid Kyrkans Utlandshjälp, har nu slutförts. Vid Utlandshjälpen uppgår nedskärningarna till sammanlagt 6,2 miljoner euro.

Samarbetsförhandlingarna resulterade i att fem anställningar avslutas genom uppsägning och två genom övergång till pension. Dessutom berörs nio anställningar av deltids- eller tjänstledighetsarrangemang. I utlandet avslutas nio anställningar bland de lokalt anställda. Utöver dessa åtgärder avstår personalen frivilligt från minst 30 procent av sin semesterpenning.

”Regeringens nedskärningar tvingar oss att minska kostnaderna på många vis, vilket kommer att synas som förändringar i våra tillvägagångssätt i år och nästa år. Att förverkliga nedskärningarna försvåras av att regeringen inte inför dem stegvis utan med en snabb tidtabell”, säger Utlandshjälpens verksamhetsledare Jouni Hemberg.

”Vi kom undan med en relativt liten minskning av personalstyrkan för att vi redan förberett oss för förändringar i finansieringsgrunden och för att personalen i förhandlingarna visade beundransvärd flexibilitet t.ex. när det gäller förmånerna.”

I början av september meddelade Kyrkans Utlandshjälp att man på grund av nedskärningarna är tvungen att upphöra med arbetet i vissa länder och skära ner i vissa. Arbetet upphör helt och hållet i Libanon, Honduras, Moçambique och demokratiska republiken Kongo senast vid utgången av mars månad 2016.

Betydande nedskärningar måste dessutom göras i t.ex. Kambodja och Guatemala.

Tilläggsinformation: Jouni Hemberg, verksamhetsledare, t. 050 325 9579