Kirkon Ulkomaanavun vuoden yhteyshenkilö innostaa ihmiset mukaan

Tiina Taavitsainen palkittiin Kirkon Ulkomaanavun toimistolla Helsingissä. Kuva: Tatu Blomqvist

Varkauden seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tiina Taavitsainen on valittu Kirkon Ulkomaanavun vuoden yhteyshenkilöksi. Valinnan perusteina on oivaltava työote kansainvälisen työn sisältöjen tuomisessa omaan työhön, aktiivisuus, kekseliäisyys ja eri työalojen yhteistyö.

Kansainvälisyyskasvatus on saanut Varkaudessa nostetta erityisesti Peace United-kampanjan avulla. Taavitsainen on kehittänyt Peace United -kampanjasta oppituntiaineiston, joka sopii kouluille, rippikouluille ja nuorten ja aikuisten iltoihin.

Myös Taavitsaisen kehittämä Toisenlaisen Lahjan oppituntiaineisto tulee pian valtakunnalliseen jakoon KUA:n verkkosivujen kautta.

”Tiina Taavitsainen on panostanut Yhteisvastuukeräyksen ulkomaankohteiden tiedottamiseen. Hän on luonut seurakuntaamme katastrofitilanteissa lippaiden kanssa keräämään lähtevät Nopean toiminnan joukot. Toisenlaiset Lahjat ovat kaupunkilaisten saatavilla seurakuntavirastolla. Keskeiset kampanjat ovat työyhteisössä tiedossa. Hartauselämässä ja hiljaisuuden viljelyssä on tuotu Ulkomaanavun teemat ja kohteet lähelle varkautelaisia”, sanotaan Taavitsaisen esimiehen Varkauden seurakunnan kasvatustyön johtajan Timo Laakson tekemässä esityksessä.

Tiina Taavitsainen on käynnistänyt Varkaudessa Naisten Pankin toiminnan. Mukana on nyt 50 koulutettua vapaaehtoista tukemassa kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa. KUA toteuttaa Naisten Pankin hankkeet toimintamaissaan.

Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma järjestetään Varkaudessa vuosittain. Tänä vuonna kävelytapahtuma järjestettiin myös Taavitsaisen kotipaikkakunnalla Pieksämäellä. Taavitsainen osallistui molempiin tapahtumiin siitä huolimatta, että ne pidettiin samana päivänä.

”Työ antaa minulle paljon iloa. Kirkon Ulkomaanapu pitää hyvin yhteyttä yhteyshenkilöihin, joten kansainvälistä diakoniaa on helppoa pitää esillä ja rakentaa oman työn sisälle. Yhteyshenkilötyöryhmä innostaa aina tekemään jotakin uutta”, Taavitsainen sanoo.

”Toivon, että saan työlläni ihmiset ajattelemaan.”

Yhteyshenkilötyötä Taavitsainen kehittäisi vahvistamalla yhteyshenkilöiden verkostoitumista.

”Aikaa tehdä yhteyshenkilötyötä on kaikilla vähän ja usein työtä tehdään yksin. Siksi on hyvä istua yhdessä alas ja jakaa haasteita ja onnistumisia. Yhteiset hiippakunnalliset, rovastikunnalliset ja myös ihan naapuriseurakuntien tapaamiset olisi hienoa saada säännöllisiksi.”