Kirkon Ulkomaanavun työ kasvoi – apua annettiin viime vuonna 38,6 miljoonalla

Lahjoittajien ja kansainvälisten rahoittajien luottamus KUA:a kohtaan jatkui vahvana vuonna 2017.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) käytti viime vuonna avustustyöhön 38,6 miljoonaa euroa, joka on 7,5 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Toiminnan kasvun mahdollistaa erityisesti kansainvälisen rahoituksen ja yksityislahjoitusten kasvu. Suomen hallituksen kehitysyhteistyörahoituksen leikkausten vaikutus jatkui edelleen vuodelle 2017 ja toiminta Haitissa jouduttiin lopettamaan.

Toimintakulut 2017

Toimintoihin kotimaassa ja yleishallintokuluihin KUA käytti viime vuonna 5,7 miljoonaa euroa. Yhdestä eurosta meni siten avustustyöhön yli 87 senttiä ja alle 13 senttiä käytettiin vaikuttamistoimintaan, varainhankintaan, viestintään ja koulutukseen sekä yleishallintoon.

Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotot vuonna 2017 olivat 41,8 miljoonaa euroa. Yksityisten lahjoittajien tuki KUA:n työlle on edelleen tärkein yksittäinen rahoituksen lähde. Yksityis- ja yrityslahjoituksista saatu tuki vuonna 2017 oli 12,7 miljoonaa euroa. Lisäksi kansainvälinen rahoitus jatkoi nopeaa kasvuaan, kivuten viime vuonna
jo 12 miljoonaan euroon. Seurakuntien osuus tuotoista
oli 7,7 miljoonaa ja ulkoministeriön osuus noin 9 miljoonaa euroa.

Varainhankinnan tuotot

Viime vuonna 70-vuotista taivaltaan juhlineen Kirkon Ulkomaanavun toiminta keskittyi edelleen maailman hauraimpiin ja haasteellisimpiin toimintaympäristöihin. Vaikeista olosuhteista huolimatta työ oli tuloksekasta ja sadat tuhannet ihmiset saivat apua eri puolilla maailmaa. Suomessa maahanmuuttajatyö kasvoi edelleen.

”Perinteisen avustustyömme lisäksi ammatillinen koulutus, työpaikkojen luominen ja toimeentulon parantaminen ovat nousemassa voimakkaasti KUA:n painopisteiksi. Yhteistyö suomalaisten koulutustoimijoiden kuten Omnia Education Partnership Oy:n ja yliopistojen kanssa ovat nopeasti tuottamassa tulosta”, KUA:n toiminnanjohtaja Jouni Hemberg kommentoi.

KUA:n humanitaarisen avun työssä näkyi pitkittyneiden kriisien suuri määrä ympäri maailmaa. Lähes kaikki humanitaarinen apu keskittyi pakolaisten tukemiseen Etelä-Sudanissa, Myanmarissa, Jordaniassa, Kreikassa, Syyriassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Avustustyön painopiste oli edellisten vuosien tapaan Afrikassa, jonka osuus oli 40 prosenttia kaikesta avustustyöstä, reilut 18 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg, p. 050 325 9579