Kirkon Ulkomaanavun työ Haitissa päättyy – 22 000 haitilaista sai koulun

Abeills d’Aspamin ekaluokan opettaja Prudení Patrienè innostuu hyppäämään oppilaiden kanssa narua välitunnilla. Yhteisvastuukeräys 2015 tukee lasten kouluunpääsyä Haitissa. Kuva: Minna Elo.
Abeilles d’Aspamin ekaluokan opettaja Prudení Patrienè innostuu hyppäämään oppilaiden kanssa narua välitunnilla. Yhteisvastuukeräys 2015 tuki lasten kouluunpääsyä Haitissa. Kuva: Minna Elo.

Kirkon Ulkomaanapu aloitti työt Haitissa pian tammikuussa 2010 tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Isoin ja näkyvin osa Ulkomaanavun työstä Haitissa on ollut koulunrakennus. Nopeaan tarpeeseen, vuosina 2010-2011, rakennettiin yli 340 tilapäistä luokkaa, minkä jälkeen Ulkomaanapu on rakentanut maahan pysyviä koulurakennuksia.

”Kirkon Ulkomaanavun Haitiin rakentamat 17 pysyvää koulua, nyt vielä rakenteilla olevat kuusi koulua ja yksi ammattikoulu ovat kestäviä ja nykyaikaisia rakennuksia, joita yhteisöt arvostavat erittäin paljon”, sanoo Haitin maajohtaja Uluç Baslanti.

Kaikki koulut ovat maanjäristyksen kestäviä ja takaavat turvallisen oppimisympäristön lapsille. Ulkomaanapu on varustanut koulut koulutarvikkeilla, keittiöillä, vesihuollolla ja saniteettitiloilla. Kouluissa tullaan opiskelemaan kymmeniä vuosia. Kirkon Ulkomaanavun seitsemän vuoden työn tuloksena yhteensä yli 22 000 haitilaislasta ja nuorta on päässyt jatkamaan koulunkäyntiä.

Haitin maanjäristystä seurannut avustusoperaatio muutti pysyvästi Kirkon Ulkomaanavun suunnan.

Aiemmissa luonnonkatastrofeissa Ulkomaanapu oli rahoittanut paikan päällä toimivia järjestöjä, mutta Haitiin Ulkomaanapu päätti avata oman toimiston ja aloittaa oman avustusohjelman. Haitin jälkeen Ulkomaanavussa on määrätietoisesti kehitetty valmiutta auttaa suurissa luonnonkatastrofeissa, viimeksi Nepalin maanjäristyksessä 2015.

Koulunrakennuksen lisäksi Haitissa on tuettu paikallisten kumppanien antamaa lukutaito-opetusta lukutaidottomille aikuisille. Naisten Pankin varoilla on tuettu naisten säästöryhmiä ja toimeentuloa.

Koska Haiti on luonnonkatastrofeille hyvin altis maa, Ulkomaanapu on paikallisten kumppaniensa avulla pitkäjänteisesti vahvistanut yhteisöjen kykyä varautua katastrofeihin.

Toukokuussa Ulkomaanapu kuitenkin lopettaa toimintansa Haitissa seitsemän vuoden työrupeaman jälkeen. Päätöksen taustalla ovat hallituksen vuonna 2015 tekemät leikkaukset kansalaisjärjestöjen rahoitukseen sekä Ulkomaanavun pyrkimys keskittää työtään harvempiin maihin.

Alun perin Haitista oli päätetty lähteä jo vuoden vaihteessa. Kun maahan iski tuhoisa hurrikaani lokakuussa 2016, Ulkomaanavun maaohjelmaa jatkettiin tämän vuoden huhtikuuhun, jotta voitiin varmistaa hätäaputoimien huolellinen toteutus.

Kuvia toimitusten käyttöön:
http://kirkonulkomaanapu.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/11414305/731421/fi

Lisätietoja: kirkonulkomaanapu.fi/tyomme-tulokset/latinalainen-amerikka/haiti
Marja Jörgensen, kansainvälisen työn johtaja, p. 050 567 0464, marja.jorgensen@kirkonulkomaanapu.fi