Kirkon Ulkomaanapu opettaa pakolaisnuoria koodaamaan Kreikassa – tavoitteena yli 700 osallistujaa

Photo: Socrates Baltagiannis

Koodaustyöpajoilla pyritään helpottamaan pakolais- ja kreikkalaistaustaisten nuorten työllistymistä ja lisäämään eri ryhmien välistä vuoropuhelua Kreikassa. Alkukesästä toteutetussa pilottivaiheessa saatiin loistavia tuloksia.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) käynnistää marraskuussa Kreikassa pakolais- ja kreikkalaisnuorille suunnatut työpajat, joissa opetellaan muun muassa ohjelmoinnin alkeita, robotiikkaa, kuvankäsittelyä ja muita it-taitoja. Code and Create -nimellä kulkevat työpajat on suunnattu 15–24-vuotiaille nuorille.

”Kreikassa on Euroopan korkein nuorisotyöttömyys ja työmarkkinoille pääseminen on haasteellista sekä kreikkalaisille että varsinkin pakolaistaustaisille nuorille. Monet 15–­24-vuotiaista pakolaisnuorista ovat tulleet yksin Kreikkaan, eikä heillä ole verkostoja eikä oppivelvollisuutta. He ovat hyvin haavoittuvassa asemassa”, sanoo KUA:n Kreikan-tiimin johtaja Antti Toivanen.

Koodaustyöpajoja pilotoitiin touko-kesäkuussa, jolloin 40 kreikkalaista ja pakolaistaustaista nuorta osallistui KUA:n ja paikallisen kumppanijärjestön GFOSS:n järjestämiin työpajoihin.

”Pilotista saadut kokemukset olivat loistavia ja nuoret olivat innoissaan oppiessaan uusia taitoja. Työpajoista muodostui aitoja kohtaamispaikkoja, joissa monet kreikkalais- ja pakolaisnuoret tutustuivat ensimmäistä kertaa toisiinsa ja jopa ystävystyivät.”

Työpajoilla tahdotaan tavoittaa etenkin nuoria, joilla ei ole muita mahdollisuuksia oppia taitoja, joista voi olla suurtakin hyötyä elämässä ja työelämässä pärjäämisessä. Osallistujilta ei vaadita aiempaa kokemusta ohjelmoinnista, vain englannin kielen perusteet ja innostunut asenne.

Hankkeen on tarkoitus kestää ensi kesään asti. Tavoitteena on, että 700 nuorta osallistuu työpajoihin. Osallistujat valitaan hakemusten perusteella.

”Ulkomaanavulla on pitkä kokemus suomalaisen koulutusalan osaamisen hyödyntämisestä hauraissa maissa. Tavoitteemme on, että työpajoihin osallistuttuaan nuorelle avautuu parempia mahdollisuuksia jatko-opintoihin tai työhön”, Toivanen sanoo.

Työpajoja vetävät kreikkalaiset avoimen lähdekoodin ja avoimen datan asiantuntijat. Opetussuunnitelma on hiottu yhdessä suomalaisten pedagogien kanssa oppijakeskeiseksi ja tunneilla hyödynnetään erilaisia oppimisen malleja.

”Kreikan ja koko Euroopan tämänhetkisessä pakolaistilanteessa on meidän mielestämme tärkeää etsiä uusia keinoja tukea integraatiota ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Koodaamisen opetteleminen on fiksu tapa tuoda nuoria yhteen”, Toivanen sanoo.

Kreikassa oleskelee tällä hetkellä arviolta 20 000 alle 18-vuotiasta pakolaista ja turvapaikanhakijaa. Useimmilla heistä ei ole pääsyä kreikkalaiseen kouluun tai muiden opiskelujen pariin. Talouskurimuksesta vuosia kärsineessä Kreikassa myös syntyperäisten kreikkalaisten on ollut vaikea löytää työtä ja opiskelumahdollisuuksia. Yli 47 prosenttia kreikkalaisnuorista on työttömänä.